lördag 21 april 2012

Folkpartiet kramar stadsdelsnämnderna till döds?

Folkpartiet i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd säger att de är "oerhört positiva" till stadsdelsnämnderna. Det blir tomt prat när stadsdelsnämnderna varje år med stöd från folkpartiet i stadshuset avlövas på ansvar. I år dödsboutredningar, administration av kollo, heminstruktörer, hyresadministration för andrahandsuthyrning till brukare samt köhantering för vård- och omsorgsboende. Måhända att några av dessa små verksamheter kan vara bra att driva i regioner eller samlat, men exempel i motsatt riktning lyser med sin frånvaro.

Sedan borgarna inklusive folkpartiet vann valet hösten 2006 har bland annat grundskolan, särskolan, fritidshemmen, mellanstadieverksamheten,  arbetsmarknadsverksamheten, stadsmiljöfrågor, snöröjning och familjehemsrekrytering/-utbildning tagits ifrån stadsdelsnämnderna. Dessutom får inte stadsdelsnämnderna längre yttra sig över markanvisningar, vilket kraftigt minskar det lokala inflytandet. Även stadsdelsbiblioteken har legat på stadsdelsnämnderna tidigare. Alla dessa frågor kunde tidigare debatteras lokalt på öppna möten, föräldrar, arbetslösa, medborgarna kunde ställa sina politiker till svars. Nu möts de av stängda dörrar i stadshuset och tekniska nämndhuset när det är nämndmöten. Så vad är egentligen folkpartiet positiva till?

Det tydliga politiska riktningen är centralisering av stadsdelsnämndernas verksamhet, så folkpartiets positivism till stadsdelsnämnderna gäller snart bara namnet. Vi är nästan tillbaka till de sociala distriktsnämndernas tid, förutom att vi har öppna nämndmöten och har hand om parkskötseln lokalt. Vår stadsdelsnämnd är inte ens betrodd att yttra sig över förvaltningens förslag till ansökan om projektmedel hos Söderortsvisionen. Förr kunde medborgarna möta lokala politiker med ett betydande ansvar för närområdet. Idag blir vi mest ett transportkompani som får skicka medborgarnas frågor och protester vidare till partikamrater centralt.


Inga kommentarer: