torsdag 29 september 2011

Hänt på stadsdelsnämnden

Idag hade vi besök på stadsdelsnämnden av en reporter från den nya lokaltidningen Årsta/Enskede.Vi fick veta att tidningen har redaktion på Östermalm men att en flytt till området kan vara aktuell längre fram. Tidningen täcker tyvärr inte Vantör, vilket Mittisöderort gör. Även den nya tidningen har en insändarsida, så hugade medborgare, fatta pennan!

För övrigt kan jag rapportera att oppositionens förslag att svara positivt på medborgarförslaget om en utökning av öppethållandet för parkleken Rågdalen föll i god jord hos nämndens borgerliga majoritet. Vi ändrade därför vårt yrkande om att förvaltningen direkt skulle komma med förslag till utökning, till att förvaltningen fick i uppdrag att undersöka vad ett ökat öppethållande skulle kunna kosta. Ett steg i rätt riktning!

Rättelsen av det olagliga beslutet om avknoppningen av Rågsveds och Hagsätra hemtjänst var uppe till beslut, den samlade oppositionen nöjer sig inte med att staden ska få tillbaka 2,5 mnkr. Vi fortsätter att hävda att en oberoende individuell utvärdering måste göras. En förhandling om rättelse ska bygga på tydliga fakta om värdet. Detta handlar om hur stadens handskas med stockholmarnas egendom. Den får inte slumpas bort.

onsdag 28 september 2011

10 förslag på förtätning av Rågsved!


Alldeles nyss fick jag det här. Apropå mitt tidigare blogginlägg idag!

"Till stadsbyggnadskontoret exploateringsnämnden

10 förslag för förtätning av Rågsved. Sätt igång och bygg!
– men rör inte Rågsveds Friområde och koloniområdena.

En del av byggförslagen har varit aktuella tidigare, men det är bara Ikano som bygger på Bjursätragatan, under parollen ”Granne med naturen”. Ikano stöder därför Rågsvedsbornas vilja att behålla Friområdet.

1.  Bygg två lamellhus mellan Rågsvedsvägen, rondellen, och Lurstigen på Bjursätragatan. 
4-6 våningar, (suteräng). Bakom dem tre punkthus i samma höjd som de fyra husen åt norr mot T-banan mellan lamellhusen och järnvägen.

2.  Bygg tre punkthus på Bjursätragatan, mellan Bäverdammsgränd och Bäverbäcksgränd. det första det som planerats, ett i stället för affären och ett mellan dessa. Detta förutsätter att man flyttar Bäverdalen etapp 3 något söderut mot fotbollsplanen. Motivet att inte göra detta föreligger inte då Bjursätragatan ändå delar av mot etapp 2 som en mur. Enda förbindelse är en gångtunnel. Ny affär i något av husens bottenvåningar. P-platser i källarplan eller vid nuvarande grusplan mot Bäverdammsgränd, eventuellt där nuvarande parkering till affären ligger.

3.  Bygg ett eller två lamellhus på Bjursätragatan där kiosken nu ligger. Hitta ny plats till kiosken.

4.  Bygg efter Rågsvedvägen, mot Huddingevägen, där den dåligt utnyttjade fotbollsplanen ligger nu. Men behåll sambandet med grönområdet med en lockande parkväg och skylta gärna upp det från Rågsvedsvägen.

5.  Bygg efter Sköllerstavägen där daghemmet och grillkiosken ligger. (Finns redan planerat).

6.  Bygg över garaget vid centrum, och flytta ner infartsparkeringen. Parkeringen i gatuplan är dåligt utnyttjad. Eventuellt affärer eller annan verksamhet i gatuplanet mot Rågsvedsvägen.
                      Flytta om möjligt Rågsvedsskolans gymnastikhall så håller bebyggelsen ihop bättre.

7.  Bygg hus för företagare mellan Rågsvedsvägen och T-banan.

8.  Bygg två nya punkthus, lika de befintliga, och slut cirkeln runt centrum. Gymnastikhall se punkt 6.

9.  Bygg fler företagshus på Hardemogatan, (eventuellt med garage för släpvagnsförsäljaren).

10. Bygg industrilokaler efter Magelungsvägen och även längre bort mot Huddingevägen)

Ytterligare Synpunkter för ett trivsammare Rågsved.
Ta bort den hemska stora stenkrossen som ligger i Snösätravägens andra kurva och mitt emot Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening. Den är en sanitär olägenhet p g a en enorm ljudvolym hela dagarna. Helt galet att lägga en sådan i ett frilufts- och rekreationsområde. Man orkar knappt vara på kolonin när de är igång. Näktergalssång och humlesurr vart tog det vägen?

Ta även bort upplaget för fyllnadsmassor i svackan, där den tidigare parkeringen låg. Upplaget delar effektivt av sambandet mellan Friområdet och Högdalstopparna. Om man i dag vill åka bil hit för att sedan promenera i området finns ingen plats att parkera på. Jag föreslår en parkering, lång och smal utefter Magelungsvägen. Denna parkering kan mot topparna avgränsas med en låg men stadig mur som byggs så att bilar inte kan komma längre in. Snygga upp området med gräs och buskar.
   När Industriområdet töms kan Snösätravägen kapas vid Snösätra Södras Koloniområde och göras om till gång och cykelväg. Några hemlösa kommer kanske tälta i skogen även fortsättningsvis, men det måste vara  ett socialt problem och inte stadsbyggnadskontorets.

Rågsved den 19 februari 2011

Vivianne Lagerman
Rågsvedsbo, odlare och HSB-medlem"

Bostäder åt våra unga men skona våra gröna lunga

Häromdagen kom stadsbyggnadskontorets förslag till Program för sambandet Högdalen-Farsta. Som väntat föreslås villabebyggelse i Rågsveds friområde, 195 bostäder varav 165 kedjehus och 30 stadsvillor. Det ger knappast lägenheter till hemlösa och ungdomar, har själv två som fortfarande är mambos och pappbos.

Om syftet med bebyggelsen i Snösätra är bostäder för våra unga finns bättre förslag. Bygg på Högdalens stora parkering utanför simhallen. Bilarna kan stå i garage. Bygg ihop Rågsved och Högdalen med flerfamiljshus i hyresrätter genom att överdäcka Rågsvedsvägen, den trista sträckan över Magelungsvägen.

Slår (tyvärr) vad om att villor i Snösätra inte ger Rågsved högre status i utomståendes ögon. (Vi själva är stolta över det vi har.) Sambandet med villorna i Huddinge kommer att betonas. Området ges ett tjusigt namn av mäklarna som Snösätra strand eller Snösätra Villaområde. Barnen går i skolan på Huddingesidan.

Ser ut som att koloniområdena har sparats, bra, men än har jag inte hunnit granska förslaget i detalj. Jag har hört kommentarer om att en del hus kommer att ligga i sankmark. Att husen delar upp friområdet och smalnar av Kräppladalens våtmarker. Att en del av Kräpplastigen blir en bilväg längs en radhusgata.

Det talas om planeringsunderlag från miljö och hälsan i ärendet. ""... det kan inte uteslutas att programförslaget i vissa delar kan komma att innebära betydande miljöpåverkan. Framförallt har området söder om Magelungsvägen stora natur- och rekreationsvärden, vilka påverkas av programförslaget."

Nu är det viktigt att naturmarkerna blir kartlagda, enligt den ansökan som åtta föreningar lämnat in till Skogsstyrelsen. Det ger möjlighet att lyfta fram områdets betydelse för den biologiska mångfalden och att komma med konkreta förslag till gränser för det naturreservat som är föreslaget sedan många år.

Jag välkomnar alla förslag på platser som är lämpligare att bygga bostäder på än i Rågsveds friområde. Bostäder ska inte byggas i skogen, utan nära kollektivtrafiken. Mejla mig förslag, rosa.lundmark@telia.com, eller skriv på bloggen. Vår utmaning är att komma med motförslag på platser där vi kan bygga lika många bostäder som i programmet. Med hyresrätt och lägenheter!
tisdag 27 september 2011

Jonas och Ulla nomineras från Vantör

På kvällens medlemsmöte på Picknickteatern i Högdalen med Vänsterpartiet Vantör beslutades att stödja en motion om kollektivt ledarskap som jag och Naile Aras från Vänsterpartiet Järfälla står bakom. Tanken är att kollektivt ledarskap ska genomsyra hela partiet från föreningar till partistyrelsen.

Därefter nominerades Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson till partiledare i ett gemensamt ledarskap, det som också kallas delat/breddat delarskap. Om det är så att kongressen beslutar att det bara ska vara en partiledare nomineras Jonas Sjöstedt till posten.

En rad duktiga kvinnor och män nominerades till partistyrelsen och programkommissionen samt till kongressombud och valberedning inför ombudsvalet. Medlemsmötet ställde sig även bakom en motion från mig om att göra partistyrelsens protokoll tillgängliga för medlemmarna exempelvis via intranätet. Dessutom stöddes en motion om kortare arbetsdag som initierats av Amineh Kakabahve.

lördag 24 september 2011

Förskolan behöver sina slantar!


Förskoleundersökningen 2011 visar tråkigt nog något lägre resultat än förra året  för Enskede-Årsta-Vantörs kommunala förskolor. Vi har också både lägre resultat och lägre svarsfrekvens än staden totalt. 

Värdet för nöjd föräldraindex ligger oförändrat på 70 men har ökat till 71 i staden totalt. För utveckling och lärande ligger vi oförändrat på 75, oförändrat 2 poäng lägre än staden totalt. För normer och värden har vi minskat med två poäng till 83 medan staden står stilla på 85. Barnens inflytande poängsätts 1 poäng lägre än förra året och 2 poäng lägre än i staden. Samverkan med föräldrar har däremot gått upp 1 poäng till 74, men det är fortfarande 2 poäng lägre än staden, som för övrigt ökat från 72 till 76.

Att svarsfrekvensen är lägre om föräldrarna till stor del har annat modersmål måste vi ta på allvar. I samband med förra årets undersökning, också låg svarsfrekvens, framgick att tidigare enkäter översatts till de största språkgrupperna. Det bör göras igen för att höja svarsfrekvensen. Allas synpunkter behöver komma fram.

Det är också viktigt att alla resurser som är avsatta för förskolan från stadshuset sida också går till förskolan, för att höja kvaliteten och föräldrarnas nöjdhet. Idag balanserar ett överskott med 14,6 mnkr i förskolan större delen av underskottet inom socialtjänsten. När folkpartiet var i opposition skällde de på oss för att förskolan inte fick alla sina pengar. Idag när de styr skolan och förskolan är det tyst på den fronten!

onsdag 21 september 2011

Hur ser din Söderortsvision ut?

Vad är det som gör livet värt att leva i Vantör och Söderort? För många är svaret närheten till naturen, det gröna kapitalet som ger oss hälsa, rekreation, odling, sinnesro och skönhet. En Älvsjöskog, ett Rågsveds friområde, en Årstaskog, en Hemskog och ett Årstafältet.

För andra handlar det om en bra teater i kvarteret som Picknickteatern och Fria Teatern, en djurparklek som Bandängen, en simhall som Högdalshallen. Ett Folkets Hus som i Årsta eller Rågsved. Ett bibliotek som i Hagsätra eller Dalen. En kolonilott att odla sin potatis på som i Snösätra och Årsta, en granne att umgås med, en kamrat i skolan.

I grunden handlar det förstås om att ha ett hem överhuvudtaget, som man trivs i och har råd med. Vi har väldigt många hemlösa i Enskede-Årsta-Vantör. Söderort tillhör oss alla. Föreningen Musketörerna är livlinan för många som kämpar för den dagliga tillvaron, det gör livet värt att leva för en hel del människor.

Egentligen är det väl det här vi ska prata om imorgon på stadsdelsnämndens öppna möte, klockan 18.30. Då Söderortsvisionens projektledare informerar om visionen och hur det går. Hur vill du och jag ha det i vårt område. Hur ser din vision ut? Kom och säg din mening till oss politiker i stadsdelsnämnden.

tisdag 20 september 2011

Inventera nyckelbiotoper i Rågsveds friområde

Nu ansöker ett stort antal föreningar i Vantör och Söderort med cirka 20 000 medlemmar bakom sig hos Skogsstyrelsen om att Rågsveds friområde inventeras för att undersöka vilka nyckelbiotoper som finns i området. Det är mycket välkommet för att visa på områdets stora behov av skydd i form av naturreservat.

Redan idag vet vi genom naturvårdsbiologen Dan Andersson att det finns 35 rödlistade arter och 15 signalarter inom friområdet, som består av tre våtmarker. Mellan våtmarkerna finns berg och moränmarker och flera olika typer av skogar - hällmarkstallskog, blandskog och ädellövsskog med gammal ek, skogslind och hassellundar.

Läs mera om friområdet på Kräpplagruppens hemsida.

Snart hissar vi flaggan!

Igår var jag tillbaka på förskolan Ripsavägen 44, som kontaktpolitiker för Grön Flagg. Vi diskuterade handlingsplanen som ligger till grund för certifieringen, några punkter kvar och sedan får förskolan förhoppningsvis sin flagga! Miljövänliga tvätt- och diskmedel och förstås ekologisk mat är del i miljöarbetet.

Redan nu jobbar förskolepersonalen med återvinning på flera sätt. Avdelningen Imse Vimse använder spillbitar av plast, som en föräldrer skänkt, till att i samverkan barnen emellan skapa de mest fantastiska konstverk. Här på bilden syns gitarrer i olika färger och former. Såg också en fantastisk Star Wars-gubbe!

På en annan avdelning står ettåringarna i kö för att skrapa ner restmaten till bioavfallsinsamlingen. Det har blivit en naturlig del av måltiden, liksom att mjölkpaketen sköljs ur och sorteras. Att via kultur inspirera till miljöarbete var en tråd som vi funderade en hel del kring. Jag ser fram emot nästa möte!

söndag 18 september 2011

Hagsätra bibliotek måste öppnas!

Fick mejl om att biblioteket i Hagsätra är stängt pga trakasserier mot personal och besökare. Vad trist att det ska gå så långt! Biblioteket är populärt och Hagsätraborna saknar det redan.

Jag vet i skrivande stund inte vad som hänt, men ska ta reda på det.

Så här står det på hemsidan:
"Biblioteket håller tillsvidare stängt pga att en ohållbar situation med bråk, hot och trakasserier har uppstått där övriga besökares och personalens säkerhet inte kan garanteras. Vi hänvisar våra låntagare till Högdalens bibliotek under stängningen. Vi arbetar för att kunna öppna igen så snart som möjligt."

Stockholms stad måste lösa situationen snarast. Jag har kontaktat Ann Mari Engel, vice ordförande (V) i Kulturnämnden, som är ansvarig för biblioteken. Det kan också tänkas att  stadsdelsnämnden behöver agera.

En sak är helt klar. Behovet av den nya ungdomsgården i Hagsätra är stort!

Styrelsemöte i Vänsterpartiet Vantör

Snart styrelsemöte i Vänsterpartiet Vantör. Vi ska förbereda medlemsmötet om någon vecka där vi ska nominera till partistyrelse, partiledarskap, programkommission och ombud till kongressen 2012 och förstås prata motioner och strategier så att det står härliga till!

Sverige och världen står inför så många svåra utmaningar i form av klimatkris och finansiell kris och social kris så att vi måste sätta till all vår kraft för att formulera och konkretisera vårt vänsteralternativ så att vi blir ett vänsterparti som folk börjar räkna med igen.

lördag 17 september 2011

Förlust 20 mnkr på Vantörs hemtjänst

Igår blev det känt att Vantörs hemtjänst ska betala en "tilläggsköpeskilling" för den olagliga avknoppningen av Rågsveds och Hagsätra hemtjänst, då den borgerliga majoriteten i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd mot oppositionens starka protester genomdrev en försäljning till maximalt underpris.

Den privata hemtjänstföretaget har nu "slutligen medgett" som det står i stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, att betala 2,5 mnkr. Vi i oppositionen har länge efterlyst en oberoende värdering, senast i en skrivelse som behandlades på augustinämnden. Att det blivit en återbetalning är Jonas Eklunds förtjänst, MP:s gruppledare i stadsdelsnämnden förra perioden, då han överklagade och fick rätt om avknoppningen.

Nu får vi veta att en värdering av en annan avknoppad hemtjänst - nu kallas det "personalövertagande", "avknoppning" har förlorat sin charm - legat till grund för de förhandlingar som lett fram till 2,5 mnkr. Det ska ställas mot bedömningar av experter som talat om både 20-40 mnkr, i DN idag nämns 25 mnkr.

Kontentan är att stockholmarna förlorat minst 20 mnkr på de borgerligas affärer med våra gemensamma egendomar. Att oppositionen behövs om sanningen ska fram. Att det är sorgligt att en politiker måste överklaga beslut för att sanningen ska fram. Att två ägare av hemtjänsten blivit rikare och stockholmarna fattigare.

torsdag 15 september 2011

Östberga- och Årstabor tar ton!

Igår hade vi områdesmöte för Östberga och Årsta i Årstaskolans matsal. Nämndpolitiker från båda blocken var på plats och mötet var hyfsat välbesökt. Först fick vi information om förvaltningens olika verksamheter i området och sedan kom polisen, fältassistenterna och den privat drivna fritidsgården med sin information. Stadsbyggnadskontoret avslutade med aktuella byggplaner och sedan var det dags för frågestund.

En hel del Östbergabor var med på mötet och framförde sin starka och berättigade kritik mot skötseln av Östberga centrum, bristen på fungerande belysning, bristen på bänkar och vanvårdade blomrabatter. Ett annat stort problem i Östberga är att bilisterna konsekvent överskrider 30-kilometersgränsen.

Trafikkontoret var inte med, vilket var synd eftersom de är ansvariga gator och torg och även för bristen på belysning på Årstafältet som också kritiserades. En boende ville veta när de nya husen på fältet skulle stå klara, för då skulle hon flytta. Det var nämligen det politiskt samstämmiga beslutet att förverkliga landskapsparken, som de borgerliga politikerna nu backat ifrån, som lockade henne att flytta till Östberga!

Årstaborna var inte heller talträngda. De hade mycket att säga om bollplanernas betydelse för spontanidrotten. Även om en del planer inte används så mycket, är ett generationsskifte på gång och snart finns nya barnkullar som vill sparka boll. Förvaltningen informerade om att bollplanen på Bränningevägen ska ersättas med en multifunktionsplan i Storsjöparken. För övrigt fick vi veta av en Årstamamma i publiken att alla föräldrar hade önskat sig en förskola där nu ska byggas nya bostadshus.

Problemet med nödiga barn som besöker plaskdammarna togs upp av samma mamma, som för övrigt stortrivdes i Årsta, och förvaltningen kunde göra henne nöjd på denna punkt genom att berätta att toaletter är inplanerade i nya pumphuset i Vättersparken. Hon ville också ha en strand i Årstaviken, liknande den vid Tanto, men vattenkvaliteten är inte tillräckligt bra på Årstasidan för att detta ska vara möjligt.

Stark kritik framfördes på mötet mot det planerade huset på Skagersvägern, som inte harmonierar med Årstas övriga bebyggelse, vilket jag håller med om. Kanske inte sista ordet är sagt, många sakägare kommer säkert att överklaga. Att vi ska bygga lägenheter på den platsen är jag positiv till, vi har ett stort behov av bostäder och Årsta är attraktivt, men huset måste självklart passa in i omgivningen. Vi ska inte bygga till varje pris, utan vi ska bygga vackra hus med rimliga hyror som ger ett mervärde i våra fina förorter.

På väg hem från mötet fick jag vet från några av Östbergaborna som kom från mötet att de verkligen saknade de tidigare mötena i Östberga, som nämnden hade innan vi fick stornämnden Enskede-Årsta-Vantör. Det tar jag med mig till stadsdelsnämnden så att vi lägger nästa möte som rör Östberga och Årsta i Östberga. Och helst också ha fler möten per år. Behovet är uppenbarligen stort!onsdag 14 september 2011

Rågsveds friområde till Nationalstadspark!

Hemma från intressant seminarium om Rågsveds friområde, unik natur med ovanliga fjärilar, svampar och fåglar. Dess like finns på få platser i Sverige. Naturvårdsbiologen Dan Andersson som föreläste kände bara till en liknande plats, på Öland.

Professor Erik Skärbäck, Alnarp fyllde på med kunskap från forskningen om naturens betydelse för hälsan, och berättade om en intressant analysmetod där ett områdes värden utifrån grundläggade mänskliga behov kan mätas.

Nätverket Årstafältet delade med sig av erfarenheter från arbetet med för Årstafältet som landskapspark, där det har varit oerhört svårt att få kontakt med ansvariga politiker. Jan Runfors avrundade om lokalt utvecklingsarbete.

Nu ska vi fortsätta att sprida kunskap om de stora resurser som finns i ett bra omskött naturområde. Tystnaden, den biologiska mångfalden, motionsmöjligheterna, kulturlandskapet med kolonilotterna! Våra visioner ska lyftas fram, så att de hörs ända till stadshuset!

måndag 12 september 2011

Förstabogaranti för unga!

Läs här om dagens misslyckade politik för att ge unga bostäder och vänsterpartiets förslag om en garanti för en första bostad åt ungdomar. Som mamma till två hemmaboende myndiga söner kan jag inte annat än instämma!

söndag 11 september 2011

Ombilda till bostadsrätt - nej tack!

De ger sig inte. De som vill sälja ut stockholmarnas gemensamt ägda hyresrätter, många gånger med överkomliga hyror, för att bygga nya dyra hyresrätter som bara höginkomsttagare har råd att bo i.

Nu har vi nämligen fått en ny folder med inbjudan till möten med "Bilda Bostad". I Enskede-Årsta-Vantör gäller det sex stadsdelar, varav fyra i Vantör - Hagsätra, Rågsved, Högdalen och Bandhagen - och två i Enskede - Enskede Gård och Enskedefältet.

Konstigt nog har man inte lagt något informationsmöte i vårt stadsdelsområde, bara i Bagarmossen och Kärrtorp, kanske man inte ens själva tror det finns tillräckligt många som är intresserade här? Eller har råd?

Att ha mage att i foldern betona att även de som inte vill köpa ändå kan rösta ja och kvarstå som hyresgäster är makalöst. Är skälet att minska risken för de hemska grannkonflikter som blivit där upprepade köpstämmor hållits för att tvinga fram köp? Att äldre som inte vill köpa ska förmås säga ja?

Att en del förköpt sig på lägenhetsköpet med ekonomiska kriser som följd står inget om. Inte ett varnande ord. Istället framhålls att det kan bli en god investering på sikt. Det sägs att köpepengarna kommer alla stockholmare till godo.

För tydlighetens skull ska jag säga att jag i princip inte är emot bostadsrätter, även om jag i Stockholm föredrar hyresrätter eller kooperativa bostäder. Jag har vuxit upp i bostadsrätt, men i en stad där även låginkomsttagare kunde köpa.

Ungdomar i kö för en hyreslya eller hemlösa som hoppas få ett eget hem kan knappast hyra de nya hyresrätter som byggs för inkomsterna av utförsäljningen. Så alla stockholmare är definitivt inte vinnare. Sanningen är att det bästa för stockholmare i behov av bostad är att lägenheterna är kvar i allmännyttan.

11 september som jag minns

11 september är ett datum jag helst inte vill ha kvar i almanackan. Men det går inte att glömma vad som hände i Chile och USA, det påverkade hela världen. Alla har vi minnen av och tankar kring de fruktansvärda attackerna mot mänskligheten detta fördömda datum.

Militärkuppen i Chile den 11 september 1973, där CIA var djupt insyltat för att få bort den lagligt valde socialistiske presidenten Salvador Allende. Då var jag 17 år. De bestialiska morden på vänstern och alla som tvingades i landsflykt, familjer som splittrades. Många var de regniga septemberdagar som vi demonstrerade mot Pinochetdiktaturen, när jag var aktiv i Chilekommittén i Sundsvall, Umeå och Stockholm. Den tiden lärde jag mig mycket om solidaritetsarbete.

Terrorattacken i USA den 11 september 2001. Då var jag 46 år. Minns att jag var på väg från jobbet när en tidigare arbetskamrat ropade ifatt mig, hon hade hört på radio att något fruktansvärt hade hänt i USA. Ringde hem och sonen berättade vad han sett på CNN. Hela tunnelbanan surrade av frågetecken. Overklighetskänslan när jag väl hemma med egna ögon såg på teve när planen rammande tornen.

Kriget mot terrorismen som USA drog igång efter terrorattentaten som dödade tusentals oskyldiga människor påverkar oss än idag. Terrorism kan aldrig försvaras oavsett vem som står bakom, men USA och stora delar av världen gick för långt i sina motattacker. Kriget i Afghanistan. Islamofobin. Guantanamo. Just i svåra tider prövas försvaret av de mänskliga rättigheterna. De är universella. Att möta de som kränker mänskliga rättigheter med nya kränkningar kan aldrig försvaras.

lördag 10 september 2011

Nån som minns 18-månadersavtalet?

Vision heter mitt fackförbund nu, tidigare SKTF. Min historia i förbundet började i Umeå, där jag var med och startade en studerandeförening och valdes till dess första ordförande. Jag gjorde också en av två praktikperioder i socionomutbildningen på SKTF i Umeå. Senare när jag börjat jobba i Farsta som socialassistent fick jag också erbjudande om att jobba som studerandeombudsman i mellansverige men tackade nej.

I Stockholms stad hade jag förmånen att jobba aktivt för radikala Stockholms socialtjänstemäns förening, SSF (Avdelning 184). Vi drev fram en utredning av socialarbetarnas arbetsmiljö, POSAM tror jag den kallades. Jag var stolt medlem av en Solidaritetsfond som varje år delade ut kring 40 000 kronor till kämpande fackföreningar och befrielserörelser. Socialtjänstemannaföreningen förhandlade fram 18-månadersavtalet, som gav alla oss socialassistenter och hemvårdsassistenter tryggheten av en fast anställning efter 18 månader av vikariat. Innan dess gick jag och mina arbetskamrater flera gånger hem på fredag eftermiddag utan att veta om vi hade jobb på måndag. Oj vilken skarp och omtyckt facklig framgång!

Avtalet levde kvar många år, som jag minns var det arbetsgivaren som sa upp avtalet. Synd att facket inte kunde försvara det viktiga 18-månadersavtalet, tänker jag när jag läser Aspekten, Visions tidning för förtroendevalda. Nu gör Vision i hela landet en satsning på anställda med "ofasta jobb", jättebra! Tyvärr en nödvändig verklighetsanpassning till en allt mer otrygg arbetsmarknad. Bemanningsföretag borde exempelvis inte få användas för att kringgå reglerna om anställningsskydd. Bra att Vision ska upplysa om rättigheter även för de som har ett ofast jobb, bättre om också riksdagen skärper lagstiftningen mot felaktig användning av bemanningsföretag, bäst om fasta jobb återfår sin ställning som det normala på våra arbetsplatser!

tisdag 6 september 2011

Viktigt seminarium om Rågsveds friområde

Boka in nästa tisdag, den 13 september kl 18-20.30, då blir det spännande seminarium i Nya Rågsveds Folkets hus. Kom och lär om lokal kamp för grönområden och varför det är viktigt att göra Rågsveds Friområde och Norra Magelungen till naturreservat och bevara kolonilotterna från bebyggelse.

Program:

Naturvärden i Rågsveds friområde
Dan Andersson, naturvårdsbiolog, Bandhagen

Forskning om naturmiljöns betydelse för hälsan samt landskapets olika upplevelsevärden
Erik Skärbäck, prof. Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp

Gräsrotserfarenheter av demokrati i Stockholm och de styrande politikernas bristande närvaro
Representant från Nätverket Årstafältet

Lokal utvecklingsplanering - erfarenheter från organisationen Hela Sverige ska Leva
Jan Runfors, Rågsveds samhällsförening samt Länsbygderådet Stockholm

Seminariet arrangeras av Kräpplagruppen, Snösätra Norra Fritidsträdgårds-förening, Det levande Rågsvedslexikonet, Bernt Månsson, Rågsveds samhällsförening, Naturskyddsföreningen Stockholm, Lokala hyresgäst-föreningen Rågstintan, Stuvsta Gårds villaägareförening och med stöd av nya Rågsveds Folkets hus.

Namninsamling om att rädda kolonilotter finns på nätet www.ekoparksyd.se

Jag kommer att delta i seminariet och hoppas på stor uppslutning! Nu måste vi vässa argumenten för att rädda kolonilotterna och låta arbetsområdet Snösätragränd återgå till naturen efter att företagen flyttat ut.

Rågsveds Folkets Hus planerar!

Imorgon ska jag på styrelsekonferens med Nya Rågveds Folkets Hus! Vi ska bland annat lyssna på en föreläsning om digital bio.

Film är ju något som många gillar, Rågsveds filmklubb välkomnar alla som medlemmar! Idag gick filmen "Änglagård - tredje gången gillt", den 20 september blir det "Igelkotten", den 4 oktober "Svinalängorna" och den 18 oktober "Blåsningen".

Mycket står som vanligt på dagordningen på vår konferens, hösten är full av verksamhet. FN-dagen på temat Vår skog, med anledning av Internationella skogsåret och förstås Gemensam Jul, den 24 december! Förhoppningsvis kommer också nya idéer fram på konferensen.

söndag 4 september 2011

Debatt på Årsta Torg

Idag debatterade jag grönområdesfrågor och kvalitetssäkring med Eva Solberg (M), Åsa Öckerman (MP) och Magnus Dannqvist (S) på soliga Årsta Torg. Så mycket till debatt hann vi inte med, mer att klargöra våra partiers ståndpunkter och svara på några publikfrågor. Tackar Årsta Folkets Hus för det fina initiativet och att ni ordnar årliga kultur- och demokratidagar!

I min inledning poängterade jag att vi har fem större grönområden i stadsdelsområde: Årstaskogen,Älvsjöskogen, Årstafältet, Rågsveds friområde och Högdalstopparna, varav de tre sista är hotade av den borgerliga politiken.

Jag lyfte också hur olika gröna områden värderas. Stadsparker kontra landskapsparker, där många i våra förorter föredrar den vildare naturen i landskapsparken istället för finpromenader i en stadspark. Koloniområden som är viktiga för integration, rekreation och biologisk mångfald ses som en markreserv för bostadsbebyggelse. Roligt nog var det en äldre herre i publiken, i moderatjacka, som också lyfte koloniområdenas betydelse och ville värna Göta landsväg som ringlar sig genom Årstafältet!

När vi kom in på kvalitetssäkringen tryckte jag hårt på att uppföljningarna av äldreomsorgen måste bli djupare och mer omfattande. Om bristerna ska kunna upptäckas i tid, kan vi inte nöja oss med att utföraren säger att man har gjort si eller så, de måste visa det. Nuvarande verksamhetsuppföljningar är inte tillräckliga, det har visat sig på Attendos boenden på Östermalm och Södermalm. Nu senast också på Caremas boende i Hässelby-Vällingby (Råcksta).

Idag är vi beroende av insiderkunskap från anhöriga, praktikanter och personal för att få reda på många brister. Jag får själv ganska ofta samtal från anhöriga till boende på privat drivna äldreboenden, och då är förvaltningen duktig på att tag i problemen. Men problemen måste förebyggas, det ska inte gå så långt att de äldre inte får sina insatser, att de får betala för mycket för maten, att det inte dokumenteras rätt i journalerna, att de inte får gå på toa under lunchtid för att personalen inte räcker till.

Privatiseringspolitiken gör att staden måste vara otroligt noggrann när man skriver förfrågningsunderlag. Det som inte står i avtalet gäller inte och då kan man inte häva avtalet vid brister eller kräva nedsatt ersättning. Staden måste också inse att det inte är några idealister som driver merparten av äldreomsorgen utan företag som har ett vinstintresse. Stora pengar som sätts på spel och företagens PR-maskineri dras igång när deras intressen hotas.

Det som händer idag i äldreomsorgen är tydliga bevis på att det är bättre om kommunen får återta driften. Då kan vi ta itu med problemen direkt, för problem uppstår även i kommunal omsorg. Vi slipper hela upphandlingsbyråkratin och kan lägga pengarna direkt i äldreomsorgen. Personalen kan garanteras kollektivavtal och meddelarfrihet. Politikerna kan direkt ställas till svars när något går fel.

lördag 3 september 2011

Pengarna ska tillbaka!

Regeringen verkar vara mer alert än Stockholms stad när det gäller att vilja se problemen med försäljningar av kommunal verksamhet till underpris. Åtminstone vill de veta hur omfattande problemet är. Enligt Dagens samhälle nr 29 ska Statskontoret nu gå igenom alla beslut som har upphävts av domstol åren 2006 till 2011.

Vi i stadsdelsnämndens opposition väntar fortfarande snart ett år efter domen på hur staden ska rätta till den olagliga försäljningen av Vantörs hemtjänst. Ni vet den som "avknoppades" och såldes för 69 500 kronor och några månader senare gav ägarna en nätt vinst om fyra miljoner kronor. Bara för första året.

I en skrivelse nyligen till stadsdelsnämnden krävde vi nämligen att nämnden skulle ge förvaltningen i uppdrag att låta en oberoende revisionsbyrå bedöma vilket marknadsvärde de överlåtna hemtjänstverksamheterna hade vid överlåtelsetillfället. Detta yrkande avslogs på augustinämnden.

Vi krävde också att förhandlingar skulle inledas med Vantörs hemtjänst om återbetalning av mellanskillnaden mellan 69 500 kronor och det marknadsvärde som framgår av värderingsutlåtandet när det tagits in. Även detta yrkande avslogs.

Om förhandlingarna skulle gå i stå föreslog vi en utredning av möjligheten att få fullständig rättelse genom beslut av EU-kommissionen (enligt reglerna om förbud mot statsbidrag) eller allmän domstol. Inte heller detta gick igenom på stadsdelsnämnden.

Att det dröjer med besked om rättelsen kanske får tolkas så att Vantörs hemtjänst inte frivilligt vill betala tillbaka några pengar till staden. Och att staden inte vill lägga alltför många strån i kors för att få tillbaka pengarna. I slutänden är det stockholmarna som får stå för förlusten. Det kan vi aldrig acceptera.


fredag 2 september 2011

Vantörs konstförening i Högdalen!

Som passiv medlem i Vantörs konstförening med lokal i Högdalens centrum vill jag ändå göra lite nytta och sprida information om föreningen. Imorgon på centrumfesten i Högdalen gör konstföreningen PR för medlemskap, säljer lotter m.m.

Den 17 september kl 12-16 är den första vernissagen för hösten, med Annette Hammarén och Amalia Årfeldt. Själv brukar jag försöka slinka in på utställningarna, och det är alltid sevärt. Kulturen har sin givna plats i Högdalens centrum.

Förra ägaren Boultbee fick föreningen tampas rejält med om hyran har jag förstått. Nu är det Citycon, unnar föreningen och andra som hyrt av Boultbee en seriöst satsande värd. Återstår att se hur det blir, som konstföreningen säger i sitt medlemsblad.