torsdag 26 februari 2015

Fattigdomen får inte göra oss hårda och svarslösa!

"Striden om gatan hårdnar" ropar Metro ut idag. Hemlösa konkurrerar om tidningsförsäljning. Det talas om hot och utestängning, men också om förståelse för konkurrenterna trots minskad inkomst. Den inlevelseförmågan från en som vet hur det är att vara hemlös känner inga geografiska gränser, men saknas hos moderater som kräver kommunala vakter för att snabbt avhysa de som sover på gatan. Vi andra har något viktigt att lära av den solidariteten.

Tidningsförsäljning är mycket bättre än tiggeri, en konstruktiv verksamhet som är värd att stödja. Men mer behöver göras  både i Sverige och i Rumänien för att fattiga ska kunna skaffa sig en anständig försörjning och en människovärdig bostad, vare sig det är i hemlandet eller i Sverige. Den rödgrönrosa majoriteten i stadshuset ska ta fram en långsiktig strategi som jag hoppas mycket på. Vi har redan tagit fram ett program för att öka antalet tillfälliga boenden och övernattningsmöjligheter.

Fattigdomen i Rumänien och andra europeiska länder grinar oss rätt i ansiktet när vi går till butiken eller tunnelbanan, oavsett vi bor i Rågsved eller på Östermalm. Förr såg vi den bara när vi var på semester. Den nya hemlösheten är mer synlig än den gamla hemlösheten, där folk bor på härbärge, inackorderingshem, i tredje hand, i en port eller i skogen. Att Stockholm länge har haft omkring 3 000 hemlösa, EU-medborgarna oräknade, är en skamfläck. Men vi ska få bort den hemlösheten samtidigt som vi har värdiga tillfälliga boenden att erbjuda EU-medborgare som avhyses. Vi har råd med båda. Gå inte på politiska partier som påstår att vi inte har det.

Den sociala bostadspolitiken behövs mer än någonsin. Vänsterpartiet i stadshuset ansvarar efter valet i Stockholm för de tre kommunala bostadsbolagen, och jobbar hårt för att fler människor ska kunna bo med rimlig hyra. En början är att omvandlingen av hyresrätter har stoppats, att inkomstkraven har sänkts och att husmodeller med rimligare hyror har tagits fram. Lokalt har vi i Vänsterpartiet Vantör tagit fram visionen om Rågsveds alle. Nu gäller att starta byggena!

söndag 22 februari 2015

Vänsterpartiet Vantör har haft årsmöte

Idag hade vi årsmöte i Vänsterpartiet Vantör, som vanligt var vi i Rågsveds Folkets Hus. Inledare på temat situationen i Syrien var Sait Yildiz, ordförande i Vänsterpartiet Södertälje. Det är viktigt att vi lyfter blicken från det lokala till det globala, som också har tydliga kopplingar i vår vardag. Många flyktingar kommer till Sverige och Stockholm från krigets Syrien. En dag kan en syrisk flykting bli vår granne, skolkamrat eller arbetskamrat.

En beskrivning av den politiska situationen i Syrien är en beskrivning av den kaotiska situationen. På mötet fick vi en bild av hur komplicerad situationen är. Stormakterna har sina egna agendor i landet, och de som drabbas är det syriska folket. Assad-regimen förnekar att det finns ett folkligt uppror och har lyckats få konfliktlinjen att stå mellan sin egen förment sekulära regim och Isis. I själva verket har regimen själv släppt de flesta Isis-ledare och tillämpar sharialagar inom till exempel familjerätten. Syrien är inte ett så sekulärt land som Assad påstår.  Även om den demokratiska oppositionen är oenig om mycket är den åtminstone enig om att Syrien ska vara en sekulär demokratisk stat.

Vad kan vi då göra för att stödja det syriska folket? Ett svar är att fokusera den demokratiska kampen och arbetet för kvinnors rättigheter. 3 miljoner syrier har lämnat landet, 9 miljoner lever under usla förhållanden i sitt eget land. Biståndet når inte till flyktingarna i befriade områden, eftersom pengarna går till Assad-stödda Röda Halvmånen. En viktig humanitär fråga är därför att pressa Turkiet att låta till exempel Läkare utan gränser slussa in bistånd via Turkiet som har en lång gräns mot Syrien.

I riksdagen finns ett tvärpolitiskt nätverk för Syrien, läs här, för att stödja det syriska folket väg till frihet och demokrati. Amineh Kahabaveh representerar vänsterpartiet i nätverket.

För övrigt hade vi vanliga årsmötesförhandlingar och Lena Rydblom återvaldes som ordförande. Själv fick jag förtroendet att vara kvar i valberedningen tillsammans med Per Sundgren.

Vi blickade tillbaka på ett lyckat valår där våra medlemmar gjort viktiga insatser. En del lokala valfrågor har eller är på väg att förverkligas genom den nya rödgrönrosa majoriteten i stadshuset. Äldre i Rågsved och Hagsätra kan nu få kommunal hemtjänst, Högdalens vård- och omsorgsboende går tillbaka till kommunens regi, Rågsveds friområde ska bli naturreservat och utförsäljningen av allmännyttan har stoppats. Andra frågor fortsätter föreningen att driva, framförallt Visionen om Rågsveds alle. Kampen går vidare i Vantör och i Syrien!

lördag 14 februari 2015

Kom till Snösätra och känn att du lever!

Tog mig en promenad i Rågsveds friområde, där jag förra lördagen åkte skidor i beteshagarna. Tövädret lockar hellre till konstpromenad idag. Unga och barnfamiljer strövar omkring i det som tidigare hette Bråtegränd och allt mer, tack och lov, töms på industriverksamhet. För vårt unika naturområde med många rara växter och fåglar ska bli ett efterlängtat naturreservat. Härligt att fram till dess ha så nära till en gratis konstutställning som speglar den värld vi lever i!

söndag 8 februari 2015

Fängslande om kraftledningsgator och fytoremediering i Rågsved

Rågsveds friområde ska bli naturreservat. Så är bestämt i budgeten för Stockholms stad. Folkets vilja har segrat, men mycket återstår innan naturreservatet är på plats. Det är många frågor som vår nya majoritet i stadshuset ska ta tag i efter åtta år av alliansstyre, så det är inte konstigt att tidplanen för arbetet inte är klar. Men Vantörsborna är ivriga och vill att det ska gå fort. En fråga som många till exempel väntar besked om är alliansens byggplaner på Perssons betong, festplatsen i Rågsved, och överhuvudtaget hur det är tänkt att gränserna för naturreservatet ska dras.

Så Kräpplagruppen arbetar vidare med folkbildning och opinionsarbete. I torsdags ordnades det fjärde seminariet på Rågsveds Folkets Hus. Kvällens frågeställning var om växtodling kan sanera Snösätragränd. Bonus var föreläsningen av Jan-Erik Bjermkvist från Svenska kraftnät som berättade om ett intressant arbete med inventeringar av biologisk mångfald i kraftledningsgator. En sådan går också över Rågsveds friområde. Bland annat fick vi veta att dagfjärilar trivs bra i kraftledningsgator.

Saneringen av industriområdet på Snösätragränd (fd Bråtegränd) har påståtts kosta uppåt 50 mnkr, vilket enligt alliansen skulle behöva betalas med radhusbyggena i området. Genom att använda växter - så kallad fytoremediering - för att föra bort, lägga fast eller bryta ned föroreningar kan mark saneras betydligt billigare. Om detta berättade docenten i växtfysiologi Maria Greger på seminariet. Till exempel kan salixplanteringar få en stor del av kadmiumföroreningar i jord att försvinna på tre år.

Seminariet var välbesökt och jag och flera med mig kände oss nöjda. En riktig folkbildningskväll där vi fick ny och delvis oväntad kunskap och stärktes i vår gemensamma strävan att värna friområdet.