söndag 22 februari 2015

Vänsterpartiet Vantör har haft årsmöte

Idag hade vi årsmöte i Vänsterpartiet Vantör, som vanligt var vi i Rågsveds Folkets Hus. Inledare på temat situationen i Syrien var Sait Yildiz, ordförande i Vänsterpartiet Södertälje. Det är viktigt att vi lyfter blicken från det lokala till det globala, som också har tydliga kopplingar i vår vardag. Många flyktingar kommer till Sverige och Stockholm från krigets Syrien. En dag kan en syrisk flykting bli vår granne, skolkamrat eller arbetskamrat.

En beskrivning av den politiska situationen i Syrien är en beskrivning av den kaotiska situationen. På mötet fick vi en bild av hur komplicerad situationen är. Stormakterna har sina egna agendor i landet, och de som drabbas är det syriska folket. Assad-regimen förnekar att det finns ett folkligt uppror och har lyckats få konfliktlinjen att stå mellan sin egen förment sekulära regim och Isis. I själva verket har regimen själv släppt de flesta Isis-ledare och tillämpar sharialagar inom till exempel familjerätten. Syrien är inte ett så sekulärt land som Assad påstår.  Även om den demokratiska oppositionen är oenig om mycket är den åtminstone enig om att Syrien ska vara en sekulär demokratisk stat.

Vad kan vi då göra för att stödja det syriska folket? Ett svar är att fokusera den demokratiska kampen och arbetet för kvinnors rättigheter. 3 miljoner syrier har lämnat landet, 9 miljoner lever under usla förhållanden i sitt eget land. Biståndet når inte till flyktingarna i befriade områden, eftersom pengarna går till Assad-stödda Röda Halvmånen. En viktig humanitär fråga är därför att pressa Turkiet att låta till exempel Läkare utan gränser slussa in bistånd via Turkiet som har en lång gräns mot Syrien.

I riksdagen finns ett tvärpolitiskt nätverk för Syrien, läs här, för att stödja det syriska folket väg till frihet och demokrati. Amineh Kahabaveh representerar vänsterpartiet i nätverket.

För övrigt hade vi vanliga årsmötesförhandlingar och Lena Rydblom återvaldes som ordförande. Själv fick jag förtroendet att vara kvar i valberedningen tillsammans med Per Sundgren.

Vi blickade tillbaka på ett lyckat valår där våra medlemmar gjort viktiga insatser. En del lokala valfrågor har eller är på väg att förverkligas genom den nya rödgrönrosa majoriteten i stadshuset. Äldre i Rågsved och Hagsätra kan nu få kommunal hemtjänst, Högdalens vård- och omsorgsboende går tillbaka till kommunens regi, Rågsveds friområde ska bli naturreservat och utförsäljningen av allmännyttan har stoppats. Andra frågor fortsätter föreningen att driva, framförallt Visionen om Rågsveds alle. Kampen går vidare i Vantör och i Syrien!

1 kommentar:

Göran Gustavsson sa...

Mycket bra initiativ och viktigt att få kunskap om vad som har lett till de stora flyktingströmmarna. Tyvärr arbetade jag idag.
Göran Gustavsson