söndag 8 februari 2015

Fängslande om kraftledningsgator och fytoremediering i Rågsved

Rågsveds friområde ska bli naturreservat. Så är bestämt i budgeten för Stockholms stad. Folkets vilja har segrat, men mycket återstår innan naturreservatet är på plats. Det är många frågor som vår nya majoritet i stadshuset ska ta tag i efter åtta år av alliansstyre, så det är inte konstigt att tidplanen för arbetet inte är klar. Men Vantörsborna är ivriga och vill att det ska gå fort. En fråga som många till exempel väntar besked om är alliansens byggplaner på Perssons betong, festplatsen i Rågsved, och överhuvudtaget hur det är tänkt att gränserna för naturreservatet ska dras.

Så Kräpplagruppen arbetar vidare med folkbildning och opinionsarbete. I torsdags ordnades det fjärde seminariet på Rågsveds Folkets Hus. Kvällens frågeställning var om växtodling kan sanera Snösätragränd. Bonus var föreläsningen av Jan-Erik Bjermkvist från Svenska kraftnät som berättade om ett intressant arbete med inventeringar av biologisk mångfald i kraftledningsgator. En sådan går också över Rågsveds friområde. Bland annat fick vi veta att dagfjärilar trivs bra i kraftledningsgator.

Saneringen av industriområdet på Snösätragränd (fd Bråtegränd) har påståtts kosta uppåt 50 mnkr, vilket enligt alliansen skulle behöva betalas med radhusbyggena i området. Genom att använda växter - så kallad fytoremediering - för att föra bort, lägga fast eller bryta ned föroreningar kan mark saneras betydligt billigare. Om detta berättade docenten i växtfysiologi Maria Greger på seminariet. Till exempel kan salixplanteringar få en stor del av kadmiumföroreningar i jord att försvinna på tre år.

Seminariet var välbesökt och jag och flera med mig kände oss nöjda. En riktig folkbildningskväll där vi fick ny och delvis oväntad kunskap och stärktes i vår gemensamma strävan att värna friområdet.Inga kommentarer: