söndag 28 maj 2017

Kom tillbaka till kultur- och naturstadsdelen Rågsved!

Vad roligt att så många människor i olika åldrar har hittat till Rågsved under den här soliga helgen. Flertalet kanske för första gången, lockade av den fantastiska graffitin i Snösätra industriområde. Vilken fröjd för en inbiten Rågsvedsbo att se skarorna av människor fylla promenadvägarna från tunnelbanan ner mot Snösätra. Så underbart att i sin egen stadsdel och på promenadavstånd få uppleva en så härlig kulturfestival, som också lockar människor från andra delar av staden.

Hoppas att ni som aldrig har varit här förut också hann se något av de underbara omgivningarna i Rågsveds friområde, där industriområdet är beläget. Området är så unikt att staden i 2015 års budget beslutat att det ska bli naturreservat. I naturen vindlar en natur- och kulturstig, som gjorts i ordning av ideella krafter i Kräpplagruppen. Här finns finns också mer tillgängliga promenad- och cykelstråk, bland annat förbi beteshagarna och den populära ankdammen. Så kom tillbaka, om ni missade detta.

Kan också berätta att vi har en festplats på Perssons betong, på platån ovanför Snösätras södra kolonier och nedanför 744;ans hållplats på Bjursätragatan, med anor från punkepoken. Idag är det en social mötesplats med den årliga festen på Valborgsmässoafton. Här ordnas också andra fester, bland annat av Rågsveds samhällsförening  och Musketörerna  som firade sin femårsdag på Perssons. Här vill vi gärna också att Parkteatern kommer med föreställningar för både barn och vuxna.

En okänd oas är förresten hälsoträdgårdarna på terrasser i Rågsveds äldrecentrum. Lyckliga de äldre som får bo i närheten och kunna njuta av naturen så nära varje dag.

Vid tunnelbanan kanske några graffitibesökare fick en glimt av det hästskoformade centrumet, där bland annat Nya Rågsveds Folkets Hus finns med samlingslokaler för föreningslivet, lokaluthyrning för fester och konferenser, konsthall, scen, cafeteria och mycket mer. Folkets Hus som styrs av lokala föreningslivet är i mångt och mycket en motor i Vantör. Om du inte visste det, är till exempel secondhandbutiken Andra varvet i Högdalen ett socialt företag som startats av Folkets hus.

Vi som är aktiva i föreningslivet i Rågved jobbar för att vår stadsdel ska vara en lika bra stadsdel som andra stadsdelar att växa upp i, bo i, verka i, och åldras i. Vi i Vänsterpartiet Vantör har en vision om Rågsveds allé, som vi vill jobba för. Det handlar om att bygga hyresrätter med rimliga hyror och att ersätta hårda trafikmiljöer med stråk som inbjuder till promenader och cykling. Det ska hända spännande saker i vår stadsdel, vi ska exempelvis inte alltid behöva åka till innerstan för att skapa och uppleva kultur. Att staden nu sagt att det ska bli bibliotek i Rågsved är ett bra steg framåt. Hoppas att du som aldrig varit i Rågsved hittar tillbaka, och kanske till och med blir min granne en dag. Och håll ett öga på Nya Rågsveds Folkets Hus på Facebook, så missar du inte roligheter som kommer!
lördag 27 maj 2017

Pendeltågstation i Rågsved eller Högdalen?

Ser att Vänsterpartiets Vantörs förslag från förra valrörelsen om pendeltågsstation i Vantör diskuteras igen. Nu av MP i landstinget som vill lägga en station i Högdalen. Det är bra att fler partier ser behovet av en pendelstation i Vantör. Vänsterpartiets lokala förslag, som fick stöd av Vänsterpartiet i landstinget i en motion 2014, är en station där pendelspåren möter tunnelbanespåren mellan Rågsved och Högdalen. Exakt var gränsen går vet jag faktiskt inte, och det är inte viktigt.

Viktigare är att Rågsved behöver upp på kartan och det är också bakgrunden till Vänsterpartiets Vantörs förslag om en pendelstation som en del av den större visionen om Rågsveds allé med 630 hyreslägenheter, motförslag till alliansens avskydda byggplaner i Rågsveds friområde. Friområdet är vår pärla och betyder så mycket för oss Rågsveds- och Vantörsbor.

Ett första steg mot förverkligandet av visionen var när rödgrönrosa majoriteten i stadshuset skrev in i budgeten att friområdet ska bli naturreservat. Nu går många av oss och väntar på stadens förslag om var gränserna ska gå. Naturskyddsföreningen och Kräpplagruppen har lagt sitt förslag.

Självfallet behöver vi bostäder, framförallt många flera hyresrätter med rimliga hyror. Inte löser vi bostadsbristen genom att bygga mångmiljonvillor som privatiserar och minskar natur- och rekreationsvärdena i viktiga delar av stadens finaste naturområden!Så vi behöver förverkliga visionen om Rågsveds allé. Självfallet förstår jag att den kanske inte kan förverkligas precis som Vänsterpartiet Vantör har föreslagit, men vi tänker att den kan inspirera till ett nytänkande som gör Rågsved och Högdalen till om möjligt ännu mer spännande stadsdelar att växa upp i, bo och verka i, och åldras i. En Vantör för alla.

Vi som bor i området märker varje dag vilken hård och ogästvänlig trafikbarriär vägen mellan Rågsved och Högdalen är. Inget som lockar till promenader och folkliv. Bara ett onödigt ont för oss som snabbt behöver ta oss till varandras stadsdelar, utan att åka tunnelbana, buss eller bil. Själv promenerar eller cyklar jag hellre via Rågsveds friområde, förbi Snösätras fina koloniområden, Kulturhuset Cyklopen och skateparken för att komma till Högdalen och handla, om jag har tid.

Vänsterpartiet Vantörs vision är att bygga ihop Rågsved och Högdalen och skapa en lummig allé som ger oss ett promenad- och cykelvänligt stråk mellan våra stadsdelar. I visionen ingår som sagt 630 hyres- och studentlägenheter, men självfallet gärna flera om det är går att bygga på ett bra sätt.

Det finns inte så många platser i Stockholm där tunnelbanan korsar pendelspåren, och de ställena måste vi ta vara på för att förbättra kommunikationerna. I vår lokala vision ingår även en tunnelbaneuppgång i Rågsved, mot Högdalshållet, för att minska avståndet till den nya pendelstationen. Kanske kan även Högdalens tunnelbana få ytterligare en uppgång, mot Rågsved?lördag 20 maj 2017

Rusta upp muralmålningen i Rågsved!

Bloggar idag om muralmålningen, då jag fått höra att muralmålningen ska målas över.
Här ovan ser vi ganska bra hur ursprungsmålningen såg ut, med Rågsveds gröna skog, marker och torp som fanns innan den moderna bebyggelsen kom till. Fotot tog jag 2007.
Och här är fortsättningen på den långa muralmålningen, som löper längs betongmuren som håller upp tunnelbanespåren i Rågsved. Här ser vi höghusen och sedan hur de börjar falla ihop.
Sista delen av målningen, som redan då började bli klottrad. Det fick mig att börja blogga om muralmålningen, för att i första hand restaurera målningen.
Tyvärr ser muralmålningen ut så här idag, på självaste Rågsvedsdagen. Det mesta är överklottrat. Idag har jag som sagt fått höra att muralen ska målas över. Ett sånt sorgligt öde är inte ok tycker jag.

Men visst måste något göras åt muralen. Jag har också tidigare år anmält klottret till driftscentralen. Inget har hänt. Nu skriver lokalpressen att Jessica Dahlström (S) vill ha ett punk- och rockmuseum i Rågsved. Förslaget förutsätter nästan en restaurering av muralmålningen, som ju är en del av Rågsveds moderna historia. En del av själen. Målningen borde kulturminnesmärkas.

Så Muralen är verkligen värd ett seriöst försök att restaureras. Jag vill rikta en uppmaning till våra progressiva kulturpolitiker att ta sig an frågan!

P.S Om det inte går att rädda målningen föreslår jag att muren blir en laglig graffitivägg. D.S