lördag 27 maj 2017

Pendeltågstation i Rågsved eller Högdalen?

Ser att Vänsterpartiets Vantörs förslag från förra valrörelsen om pendeltågsstation i Vantör diskuteras igen. Nu av MP i landstinget som vill lägga en station i Högdalen. Det är bra att fler partier ser behovet av en pendelstation i Vantör. Vänsterpartiets lokala förslag, som fick stöd av Vänsterpartiet i landstinget i en motion 2014, är en station där pendelspåren möter tunnelbanespåren mellan Rågsved och Högdalen. Exakt var gränsen går vet jag faktiskt inte, och det är inte viktigt.

Viktigare är att Rågsved behöver upp på kartan och det är också bakgrunden till Vänsterpartiets Vantörs förslag om en pendelstation som en del av den större visionen om Rågsveds allé med 630 hyreslägenheter, motförslag till alliansens avskydda byggplaner i Rågsveds friområde. Friområdet är vår pärla och betyder så mycket för oss Rågsveds- och Vantörsbor.

Ett första steg mot förverkligandet av visionen var när rödgrönrosa majoriteten i stadshuset skrev in i budgeten att friområdet ska bli naturreservat. Nu går många av oss och väntar på stadens förslag om var gränserna ska gå. Naturskyddsföreningen och Kräpplagruppen har lagt sitt förslag.

Självfallet behöver vi bostäder, framförallt många flera hyresrätter med rimliga hyror. Inte löser vi bostadsbristen genom att bygga mångmiljonvillor som privatiserar och minskar natur- och rekreationsvärdena i viktiga delar av stadens finaste naturområden!Så vi behöver förverkliga visionen om Rågsveds allé. Självfallet förstår jag att den kanske inte kan förverkligas precis som Vänsterpartiet Vantör har föreslagit, men vi tänker att den kan inspirera till ett nytänkande som gör Rågsved och Högdalen till om möjligt ännu mer spännande stadsdelar att växa upp i, bo och verka i, och åldras i. En Vantör för alla.

Vi som bor i området märker varje dag vilken hård och ogästvänlig trafikbarriär vägen mellan Rågsved och Högdalen är. Inget som lockar till promenader och folkliv. Bara ett onödigt ont för oss som snabbt behöver ta oss till varandras stadsdelar, utan att åka tunnelbana, buss eller bil. Själv promenerar eller cyklar jag hellre via Rågsveds friområde, förbi Snösätras fina koloniområden, Kulturhuset Cyklopen och skateparken för att komma till Högdalen och handla, om jag har tid.

Vänsterpartiet Vantörs vision är att bygga ihop Rågsved och Högdalen och skapa en lummig allé som ger oss ett promenad- och cykelvänligt stråk mellan våra stadsdelar. I visionen ingår som sagt 630 hyres- och studentlägenheter, men självfallet gärna flera om det är går att bygga på ett bra sätt.

Det finns inte så många platser i Stockholm där tunnelbanan korsar pendelspåren, och de ställena måste vi ta vara på för att förbättra kommunikationerna. I vår lokala vision ingår även en tunnelbaneuppgång i Rågsved, mot Högdalshållet, för att minska avståndet till den nya pendelstationen. Kanske kan även Högdalens tunnelbana få ytterligare en uppgång, mot Rågsved?Inga kommentarer: