onsdag 30 december 2009

Miljövänliga Rågsved

Lyssnar på ett intressant radioprogram om krocken mellan en ökad miljömedvetenhet och en livstil där långväga semesterresor ingår som en självklar del. För att komma ifråga för det miljöpolitiska dilemmat som radioprogrammet tar upp måste man ha höga inkomster.

Det handlar förstås om folk som har råd att äga sitt boende, kanske har villa och fritidshus. Men man sopsorterar, köper ekologisk mat, ekologiska kläder och kör miljöbil. Flygresan till Thailand om julen och New York om hösten uppvägs dock inte av de miljömedvetna köpvanorna.

Folk med låga inkomster drabbas inte av samma dilemma, eftersom de inte har råd att flyga långt och inte bor och reser lika miljöovänligt som höginkomsttagare. Man bor i flerfamiljshus, åker kollektivt, har inte råd med ekologiskt och inte heller att flyga bort på semestern. Man får nöja sig med utflykter i närområdet.

Den boendemiljö som ska lyftas fram ur miljösynpunkt är snarare den i Rågsved än i Örby!

För att få till stånd riktiga förändringar måste samhällsplaneringen prioritera flerfamiljshus och kollektivtrafik före villaområden och motorvägar. Och så rättvist fördelat som möjligt, förstås ...

lördag 26 december 2009

Okänd paragraf i FN-konvention?

Det fick bli stavgångspromenad för mig på annandagsmorgonen trots ymnigt snöfall, eftersom skidorna står kvar i källaren.

Längs Hagsätravägen hade skidorna behövts, eftersom parkerade bilar gjorde det omöjligt att ploga bort all snö från den sida av vägen där trottoaren ska hållas snöfri. När jag ser sånt tänker jag att bilen nog är en mänsklig rättighet enligt någon för mig okänd paragraf i en FN-konvention.

Och jag tänker samtidigt att denna okända paragraf med rättigheter för bilägare samtidigt gravt inskränker rättigheterna för personer som kör barnvagnar, rollator, rullstol eller stavar ...

För en tid sen var jag på besök i Stureby, i ett 40-talskvarter (tror jag) där det planeras att bygga ett bostadshus i en glugg i skogen. Jag tycker att det är en dålig plats att bygga på, den lilla skog som finns där betyder mycket för de närboende och platsen klarar inte fler bilar.

Men jag tänker också att i stadsdelar som inte är byggda för att varje familj ska ha både en och två bilar måste privatbilarna begränsas, eftersom de tar oproportionerligt med utrymme från absolut nödvändig biltrafik, cyklister och kollektivtrafik. Men för det krävs väl minst ett beslut i FN:s generalförsamling ...

fredag 25 december 2009

Bättre och bättre år för år ...

Omkring 400 besökare på Gemensam Jul igår på Rågsveds Folkets Hus kom vi fram till idag när järngänget träffades för att städa upp efter julfirandet. Vårt intryck var att besökarna var nöjda och att det gick ännu bättre än förra julen, som också var lyckad. I år var vi ännu fler volontärer som hade tid att umgås och att hjälpa de gamla. Både vi som "arbetade" och gästerna var en härlig blandning av unga, gamla, Rågsvedsbor, Söderortsbor och helt utsocknes!

onsdag 23 december 2009

Dan före dopparedan

Hemma efter dagens träff med alla trevliga volontärer inför Gemensam Jul imorgon i Rågsveds Folkets Hus. Det är mycket som ska klaffa inför julaftonen, eftersom vi väntar många besökare. Idag har äggen kokats och borden dukats och överraskningspåsarna till barnen packats och mycket mycket mer...
Välkommen imorgon mellan kl 12 och 16 till Rågsveds Folkets Hus!

tisdag 22 december 2009

Rödgrönt oppositionsbokslut på "G"

Imorse sista (extra) nämndmötet för året (får jag hoppas) om föreningsbidragen. Igår sista mötet med sociala delegationen (får jag också hoppas, men man vet ju aldrig).

Snart dags att summera året med stadsdelsnämnden, både för oss i vänsterpartiet och vår rödgröna opposition. Men det är ju inte bara vi som sitter i nämnden som ska tycka om det, utan framförallt våra väljare och andra boende i området.

Du som läser min blogg är mycket välkommen att komma med kommentarer om vad du tycker har varit bra och dåligt med oppositionen i stadsdelsnämnden.

lördag 19 december 2009

Stockholmska i alliansvariant

Inspirerad av Lena Anderssons utmärkta krönika om moderat manipulation i DN idag, vill jag bidra med mina funderingar om kommunal allianssvenska i Stockholms stad.

De retoriska figurerna Valfrihet och Kundval och Mångfald för äldre och funktionsnedsatta handlar helt uppenbart om samma sak som alltid för Moderaterna, att kapitalet ska kunna ta ut vinster även inom livets allra sköraste områden, när vi i praktiken inte kan välja utförare utan är som mest sårbara och snabbt behöver mesta möjliga stöd, omvårdnad och omsorg.

Vem orkar gå in på Internet, orkar bläddra i glättade broschyrer, orkar jämföra kvalitetsindex när man inte orkar bo kvar en enda dag till hemma? Visst ska vi ha kvalitetsundersökningar, men de ska myndigheterna använda för att säkra att alla boenden uppfyller kvalitetskraven, och inte för att låtsas som om det existerar ett reellt Kundval för brukarna i denna svåra situation.

Funktionsnedsatta och äldre som redan bor i gruppbostäder, servicehus och vård- och omsorgsboenden har heller ingen talan, ingen Valfrihet, när deras Hem konkurrensutsätts. Konkurrensutsättningen skapar bara Oro, inte Glädje och Köplust hos brukarna.

Som ett Frälsningståg genomsyrar begreppet Valfrihet stadens budget och de kommunala nämndernas verksamhetsplaner, de anställda tvingas förhålla sig till det manipulativa begreppet med största Underdånighet, eftersom tjänstemännen är satta att genomföra politiska beslut.

Den moderatledda alliansen har genom sitt elektroniska indoktrineringsprojekt Vision 2030 sett till att det närmast är tjänstefel om man inte tillägnar sig visionen. I avsaknad av en yrkesetik som motsvarar läkaretiken måste kommunala chefer svälja allt - om de vill ha jobbet kvar.

Att Valfriheten och Mångfalden minskar både för brukarna och personalen med den förda politiken törs ingen utom oppositionen och facket säga högt. Den moderatledda politiken styrs av en helig Konkurrenspolicy som säger att allt utom myndighetsutövning och strategisk ledning ska konkurrensutsättas. Resultatet blir att nästan all utförarverksamhet drivs privat, läs främst riskkapitalbolag som Carema och Attendo. Den kritiken blir borgarna alltid svaret skyldig på.

Resultatet av den heliga Valfriheten blir också
1. Minskad insyn för allmänheten (offentlighetsprincipen gäller inte företag)
2. Minskad meddelarfrihet och minskat meddelarskydd för personalen (de kommunala klausulerna är sämre än de grundlagsskyddade och följs inte upp)
3. Sämre anställningsvillkor för personalen (till exempel ökar deltiderna i privat verksamhet)
4. Svårare att rätta till missförhållanden (i kommunal verksamhet kan man gripa in direkt)
5. Ökade kostnader för kommunen (många i personalen vill inte gå över till privata utförare och kostar miljoner i övertalighetskostnader hos kommunen)
6. Försämrad kontinuitet för brukarna i privatiserad verksamhet (när många i personalen stannar kvar i kommunen betyder det att brukarna måste möta många nya i personalen som det tar tid att lära känna)
7. Försämrad kontinuitet för brukarna i kommunal verksamhet som är kvar (personal med många tjänsteår som inte går med till privata utförare har företräde till anställningar i kommunen jämfört med anställda med kortare anställningstid, vilket gör att stora delar av personalgrupperna byts ut inom vissa verksamheter)
8. Försämrad anställningstrygghet i kommunal verksamhet (de som är senast anställda riskerar att förlora jobbet eftersom det finns allt färre jobb kvar i kommunal verksamhet efter all konkurrensutsättning

Är det verkligen så här stockholmarna vill ha sin stad?

Jag hoppas Lena Andersson har rätt (och att det även gäller kommunvalet och landstingsvalet i Stockholm) när hon mot bakgrund av den moderata manipulationen skriver "Det är nog av det skälet som moderanta bara får göra korta inhopp i regeringsställning. De ges en chans då och då, men vid minsta tendens till oförstående inför lidande och utslagning bekräftas misstankarna om dem och då röstas de bort"

fredag 18 december 2009

Kortkort från stadsdelsnämnden

Kvinnoverksamheten och Valvet läggs inte ned, mycket tack vare modiga brukare som protesterat. Sen är frågan var pengarna ska tas. Facket och oppositionen befarar att det kan bli nedskärningar i andra delar av missbruksvården. Det får vi hålla ett öga på.

onsdag 16 december 2009

Rödgrön julklapp till naturen!

Vill att alla naturvänner ska veta att om vi rödgröna vinner valet i Stockholms stad 2010 kommer alla naturreservat som utpekas i Översiktsplanen 99 att inrättas till år 2014!

I vårt och angränsande stadsdelsområden handlar det om Årstaskogen-Årsta holmar, Älvsjöskogen och Fagersjö-Rågsved-Högdalstopparna.

Om detta har S, V och MP kommit överens om i Stadshuset inför budgeten 2010.

PS Och nu har också Kräpplagruppen som arbetar för naturrreservat i Rågsveds friområde en blogg! DS

söndag 13 december 2009

Bygga eller inte bygga

Idag har jag varit på rundvandring vid Sturebyhöjden, där Veidekke vill bygga ett flerfamiljshus. Närboende bjöd in stadsdelsnämnden för att visa området. De har även varit på öppna frågestunden och mejlat sina betänkligheter till stadsbyggnadskontoret och stadsdelsnämnden. Det är verkligen det här som är roligt med lokalt politiskt arbete - kontakt med medborgare, se nya delar av området, utbyte av erfarenheter och sedan ett förhoppningsvis bra beslutsfattande.

Vänsterpartiet har varit positiv till bygget i stadsbyggnadsnämnden under förutsättning att det nya huset inte är högre än omgivande hus. För vi behöver verkligen fler bostäder! När jag ser med egna ögon och hör boendes argument blir det fler intryck som läggs till mitt beslutsunderlag och till det beslut som vänsterpartiet ställer sig bakom i stadsdelsnämnden.

Sturebyhöjden är en fin naturpark som jag förstår att de boende värnar om. När vi var där lekte barn i skogen. En boende som var med oss hade själv lekt där som barn. De trånga gatorna runtomkring var fulla av bilar och man undrar hur fler bilar ska få plats. Här skulle tät matartrafik med minibuss till t-banan kunna vara alternativ till var mans och kvinnas egen bil!

Frågan är också hur mycket vi ska bygga på de få gröna plättar som är kvar med tanke på borgarnas beslutade exploatering av Årstafältet (vilket jag hoppas vi kan slippa efter nästa val!).

Idag framkom också frågetecken om alla sakägare fått information om samrådsmötet, farhågor om fara för grundvattnet vid sprängning med följder för växtligheten samt frågan om närhet till grönområden för eventuell bebyggelse när kraftledningen i närheten grävs ner. Där kan många lägenheter få plats som alternativ till hus vid Sturebyhöjden, frågan är bara - när?

Nästa vecka ska stadsdelsnämnden besluta om yttrandet till stadsbyggnadsnämnden. Tills dess ska V i stadsdelsnämnden ha bestämt sig. Det är ingen frågestund, men öppet för alla så kom och lyssna!

torsdag 10 december 2009

Allt vad ni gör mot våra minsta små ...

- Får vi ha Kvinnoverksamheten kvar? Så löd den första frågan på allmänhetens frågestund på stadsdelsnämndens sammanträde ikväll i Enskede-Årsta-Vantör. Hela sammanträdesrummet var fyllt av demonstrerande kvinnor som fått sitt liv tillbaka efter många år av missbruk, och vars livlina varit just behandlingen på Kvinnoverksamheten i Högdalen.

- Vi har inte bestämt oss än, svarade den kristdemokratiske nämndordföranden, och det är för väl, eftersom inlägg efter inlägg blev ett gripande försvar för Kvinnoverksamheten och samtidigt gav en fingervisning om vad vi skulle gå miste om, OM den läggs ned.

- Allt vad ni gör mot våra minsta små det gör ni också mot mig, sa diakonen från Vantörs församling och berättade om hur hon mött ett 25-tal mammor som lämnat missbruk och nu går med uppresta ryggar och barn som börjat hoppas igen.

- Den skuld och skam som man känner får man hjälp med hos Kvinnoverksamheten, sa en kvinna som var fri från missbruk efter 30 års missbruk. Den 12-stegsbehandling som är tänkt att ersätta Kvinnoverksamheten väcker upp problemen men ger inte verktygen att må bra igen.
- Det går inte att stänga Valvet, var en annan förtvivlad röst på frågestunden. Den får mig att komma över kanten, sa en kvinna som kände att psykvården inte bryr sig. Tyvärr finns inte statistik över hur många som har gått vidare i livet efter kontakten med Valvet, sa en kille från RSMH. Valvet behövs som en öppen mötesplats för personer med dubbeldiagnos som inte har lätt att ta sig fram till vård, där man inte behöver vara rädd för att göra bort sig.

- Jag har blivit ännu mer övertygad om att Kvinnoverksamheten och Valvet behövs efter att ha hört er här ikväll, var min kommentar, för timmen var sen och vi skulle fortsätta med oppositionsmöte för att diskutera vidare om alla nämndens ärenden.

Nästa torsdag får vi veta vad alliansen i stadsdelsnämnden har bestämt att de ska tycka om förvaltningens nedläggningsförslag av Kvinnoverksamheten - som kallas integrering i befintlig verksamhet! - och om nedläggningsförslaget av Valvet - en livlina för ett 50-tal personer med psykiska problem och missbruk.

För människornas och människovärdightens skull hoppas jag att alliansen stoppar förslagen där de hör hemma - i papperskorgarna!

tisdag 8 december 2009

Picassoinspirerade


Parksoffor i Helsinki

Utlandsnyheter

Besparingsförslagen haglar inte bara i Stockholm utan även i Helsingfors där jag är på besök hos min kusin. Nedläggning av biblioteksfilialer, vårdcentraler och ungdomsgårdar är förslag som har lagts fram. Här som hemma handlar det om kommunal närservice som är viktig i vardagen, och som människor brukar vilja betala skatt för att ha kvar!

lördag 5 december 2009

Sett längs gångvägen mellan Hagsätra och Rågsved


Lika olagligt så olika uttryck - varför inte prova lagliga grafittiväggar?

Tillnyktring i moderata led?

Välkommen till vänsterns politiska analys, tänker jag när jag läser DN/Stockholm om småbarnsföräldrar som anklagar Täbymoderaterna för att vara naiva i sin övertro på effektiviteten i privata företag. "Det finns inget som säger att en förskola blir bättre för att den privatiseras" säger bankchefen som röstat moderat i hela sitt liv.

Föräldrar i nätverket Barn i Täby vill "... ha hög kvalitet, inte låg kostnad". När den moderata ideologin drabbar de egna barnen, då protesterar även de mest mörkblå väljarna. Så länge andra drabbas tiger hälsan still. Frågan är bara vilka slutsatser som de borgerliga barnfamiljerna i Täby drar när det gäller sambandet mellan kommunens skattenivå och kvaliteten...

fredag 4 december 2009

Leve Musketörerna

Varm om hjärtat blir jag av att läsa DN/Insidan i dag, där Rågsvedsföreningen Musketörerna med 330 medlemmar och deras arbete för att hjälpa utsatta till ett meningsfullt liv porträtteras. Det är så befriande att påminnas om kraften i människors solidaritet, gemenskap och organisering som motvikt till alliansens gynnande av marknadens strävan att göra vinst på vår gemensamma välfärd.

Musketörerna är en viktig kraft i Rågsveds föreningsliv, förutom det arbete de gör i sin egen förening och det utåtriktade arbete de har. De finns med som självklara aktörer på Rågsvedsdagen, FN-dagen, Valborg på Perssons Betong och Gemensam Jul för att nämna några mötesplatser i vår stadsdel. Att föreningar som Musketörerna bildas i Rågsved ger gott hopp om framtiden!

torsdag 3 december 2009

Klasskillnader

Skummar kvalitetsredovisningen för stadens kommunala grundskolor och konstaterar att det samtidigt är en skrämmande läsning som beskriver den segregerade staden.

När det kommer till vårt stadsdelsområde Enskede-Årsta-Vantör har våra sju högstadieskolor meritvärden spridda från 232 som högst till 167 som lägst, andel behöriga till nationella program från 96 till 58 % samt andel elever som är godkända i alla ämnden från 87 till 43 %.

Siffrorna säger det mesta om den socioekonomiska statusen i de områden där skolorna ligger men speglar inte hur bra skolorna arbetar med eleverna. Rågsvedsskolan har till exempel nått goda resultat när det gäller förberedelseklasser, vilket är lovande för framtiden.

Dagsnotering

Solen skiner, många volontärer på gårdagens möte om Gemensam Jul i Rågsveds Folkets Hus, bara lite ont i armen, småsnuva och lite huvudvärk efter vaccinering mot svininfluensan.

Vinterbadare!


Gamla stan, T-station