måndag 28 februari 2011

Nog med privatisering i Högdalen

Först Boultbee och nu ska Högdalshallen ut på privata marknaden, trots att badgäster och andra besökare är fullt nöjda med hallen. Risk finns för höjda priser och försämringar. Finns ingen anledning att privatisera något som folk är nöjda med.

När idrottborgarrådet ska försvara beslutet snackar hon om att badet ska bli ännu bättre, utan att ha några som helst fakta som stöder detta. I själva verket handlar det om att moderaterna tycker att privat är bättre än kommunalt. Driftsformerna är viktigare än kvaliteten när det kommer till kritan. trots allt annat tal.

söndag 27 februari 2011

Sista söndagen i februari

Seg gråmulen söndag utan välbehövlig rejäl motionsrunda på grund av tråkig segdragen förkylning. Nästan tur att solen inte sken en dag som denna.

En promenad till stödcaféet för Fria Teatern i Högdalen blev iallafall av, snack om vår skrivelse i stadsdelsnämnden, träffade Sonja, oppositionspolare (S) i stadsdelsnämnden som bakat och jobbat på caféet. Heja Sonja!

Jenny och Folke var också där, stödcaféet har blivit mötesplats om söndagarna, det blev lite vänstersnack till en hembakt semla. Caféet har gjort Vantör mindre, rundare, roligare. Och folkviljan är att Fria Teatern ska vara kvar!

Ta en fika för Fria Teatern

Söndag som vanligt stödcafé för Fria Teatern i Högdalen. Kl 13-16. Fria Teaterns Vänner bjuder in till gott hembakt fika, väl värt ett besök, och samtidigt ett bidrag till arbetet för att rädda teatern.

Skriv på namninsamlingen, köp en kasse med loggan för Fria Teaterns Vänner. Alla kan göra något. Viktigast att påverka borgerliga politiker, för oppositionen har från början tagit ställning för att Fria Teatern ska få fortsätta i Högdalen!

onsdag 23 februari 2011

Högdalen behöver sin teater

I veckans Mitt i Söderort ondgör sig en Högdalsbo över Fria Teatern i Högdalen, som han anser står för ”skräpkultur”, och är skadeglad över att teatern fått indragna anslag. Som tur är tycker många Vantörbor tvärtom och arbetar ideellt i Fria Teaterns Vänner för att rädda teatern. Jag har varit på de stödcaféer som ordnas på söndagarna och upplevt engagemanget. I söndags kunde jag informera om att oppositionen i stadsdelsnämnden lagt en skrivelse för att förvaltningen ska undersöka olika sätt att stödja teatern.

Teater kan inte jämföras med vilken vara som helst som säljs på en marknad, som insändarskribenten i Mitti gör. Om biljettpriser ska finansiera en teater fullt ut blir det bara extremt högavlönade som har råd med teater. Redan idag kan det vara för dyrt för många. Jag menar att det ligger i samhällets och demokratins intresse att kulturen är tillgänglig för alla oavsett plånbok.

Dessutom behöver vi teater i förorterna och inte bara i city. Det måste bli lättare att gå på ett teaterbesök. Jag vill ha levande stadsdelar med kultur, affärer och service. Vi behöver mer kultur i förorterna, inte mindre. Högdalens C har fått sämre möjligheter att blomstra efter att skandalbolaget Boultbee fick köpa delar av centrumet av Stockholms stad. Nu när Boultbee krisar bör staden köpa tillbaka fastigheterna och ta fram en utvecklingsplan tillsammans med övriga fastighetsägare och alla butiksägare i centrum.

Nu är det läge att agera. Jobba för att behålla Fria Teatern, bygga vidare på det engagemang som finns lokalt för teatern och tillsammans med seriösa centrumägare utveckla, och inte avveckla Högdalens Centrum!

söndag 20 februari 2011

Satsa på Älvsjöbadet

Larmen om barnfetman duggar tätt. Men alla är inte lika illa ute. Precis som allt annat beror ohälsan på vilken samhällsklass du tillhör. Barn i fattigare områden har sämre hälsa än i rikare områden. Orsaken kan vara både sämre mat och mer stillasittande. Vi vet också att fler barn i högre socioekonomiska grupper är med i en idrottsförening eller motionerar på egen hand.

Den här viktiga frågan var uppe på senaste stadsdelsnämnden, när vi yttrade oss över en långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet. Oppositionen (=vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet) hade ett eget förslag till beslut, där vi tryckte på att staden borde diskutera ungdomsidrott ur ett klassperspektiv med idrottsrörelsen.

Precis som stadsdelsförvaltningen skrev i sitt förslag är det väldigt viktigt att vi snarast möjligt får konstgräns på bollplanen vid Rågsveds BP. Här kommer klassperspektivet in direkt. Även andra förorter i vårt område behöver konstgräsplaner, till exempel Östberga, Årsta och Högdalen.

Vi ville också få in i planen och i stadsdelsnämndens yttrande att Älvsjöbadet (som invigdes 1938) borde rustas upp och tillsynen ökas, men det fick vi inte gehör för hos moderaterna och folkpartiet. Badet är oerhört populärt och det råder stor trängsel i bassängerna under säsongen. När vi talade oss varma för Älvsjöbadet, bland annat ur feministisk synvinkel, så pratade nämndens moderate ordförande istället om Farstahallen.

Visst är det bra att Farstahallen rustas upp, men det är knappast ett alternativ för många som idag badar i Älvsjöbadet. Farsta ligger inte på gångavstånd för Vantörs- och Älvjsöborna. Dessutom kostar det att både resa till och bada i Farstahallen till skillnad från Älvsjöbadet. Att satsa på Älvsjöbadet är bra både ur klass- och genusperspektiv, men det tänker uppenbarligen inte de borgerliga på.

lördag 19 februari 2011

Förskolans kvalitet hotas av utbyggnaden?

Att kommunal förskola är uppskattad av många föräldrar vet vi, men när jag läser förskoleinspektörernas rapport om förskoleenheter i Högdalen, Årsta och Östberga blir det tydligt att den pedagogiska utvecklingen har gått tillbaka under de senaste årens utbyggnad av förskoleavdelningar.

Enligt oppositionen i stadsdelsnämnden är försämringarna inte acceptabla. Vi måste klara av att både ge fler barn plats i förskolan och att försvara och förbättra kvaliteten. Föräldrar vill ju inte bara ha en plats i förskolan för sina barn, de vill också att det ska vara en bra plats.

Särskilt de små barnen behöver mer material för skapande verksamhet. Flerspråkiga barn behöver bättre stöd i språkutvecklingen. Arbetet mot traditionella könsmönster och könsroller är nästan osynligt. Det är jag tyvärr inte förvånad över då borgarna inte prioriterar jämställdhet i sina direktiv.

Dessutom är det oacceptabelt att inte ens barn med behov av särskilt stöd får rätt stöd när de går över från förskola till skola. När förskolan och grundskolan inte längre har samma högsta chef är det mycket svårare att samverka. Visionen om det livslånga lärandet har fått sig en allvarlig knäck.

På nämndmötet erkände även borgarna att det behövdes förbättringar i förskolan. Men så långt som att gå med på oppositionens förslag om återrapportering av arbetet med att åtgärda svagheter och brister ville de inte gå!

Elöverkänsliga utestängs

Stockholms stad har långt till målet om världens mest tillgängliga huvudstad. Vår uppkopplade tillvaro och de trådlösa nätverken ger många möjligheter till kommunikation men ställer också till stora problem för elöverkänsliga.

Tillgängligheten till stadens lokaler blir allt sämre enligt personer som är elöverkänsliga. I vårt handikappråd i Enskede-Årsta-Vantör har det tyvärr lett till att en ledamot sett sig tvungen att avgå. Detta är inte acceptabelt.

Man kan tro att en lokal är tillgänglig om det finns hiss och hörselslingor, men för elöverkänsliga krävs att elmiljön anpassas, vilket kan krocka med till exempel hörselslingorna. Då krävs det nya lösningar.

Stockholms stad måste uttala och arbeta för att ingen funktionsnedsatt ska vara utestängd från arbete i handikappråden på grund av otillgängliga lokaler - om det ska vara trovärdigt att vi vill bli världens mest tillgängliga huvudstad.

onsdag 16 februari 2011

Uppdrag granskning

Vänsterpartiet har med stöd av Miljöpartiet anmält kulturnämndens beslut den 18 januari om halverade stöd till verksamheter inom det fria kulturlivet till revisorerna. Orsaken är bristfälliga och felaktiga fakta som grund för beslutet.

Fria Teatern i Högdalen sägs till exempel ha "låg beläggning, låg förnyelsegrad och låg produktionsnivå", fast den varit en av de mest produktiva,hade sex produktioner på repertoaren 2010 och fick högsta möjliga bonus för ökad publik 2009 och 2010.

Nu hoppas vi att revisorerna granskar hur det har gått till när anslagen till en rad verksamheter drogs ner utan förvarning och utan rätta fakta på bordet.

Vänsterpartiet menar att Fria Teatern och de andra berörda borde få diskutera med kulturnämnden om påstådda brister. Det är oacceptabelt att halvera verksamhetsbidrag för pågående verksamhet som kräver långsiktig planering.

Imorgon har vi stadsdelsnämnd och då kommer frågan om Fria Teatern garanterat upp, eftersom den är så viktig för ett levande Högdalen. På söndag fortsätter stödcaféerna i Fria Teaterns foajé. Vi ses där!

måndag 14 februari 2011

Känner ni Zivan?

Ibland hittar man guldkorn där man minst anar det ... senast i verksamhetsberättelsen för Enskede-Årsta-Vantör där jag läste på sidan 44 om hunden Zivan som introducerats på Mårtensgården till mångas förtjusning och som nu utbildas till vårdhund!

Minns att jag frågade om vårdhundar för något år sedan, då jag varit på Mälarbacken på studiebesök där de har vårdhund. Då var svaret nej, men nu har man. Bra, för vårdhundar kan göra underverk för demenssjuka. Och nu behöver de inte vara ensamma inlåsta om natten längre. Dubbelbra.

söndag 13 februari 2011

Lyssna på 23-åringarna!

Hemma efter årsmöte i V-Vantör där en ny generation 23-åriga medlemmar bidrar med viktiga perspektiv om varför Vänsterpartiet inte lyfter. Många unga har vänstervärderingar men vet inte att det finns ett parti som tycker som dem själva. För deras generation är V= K. Det har de lärt sig av sina föräldrar säger de unga nya vänsterpartisterna som har kommit till oss efter valet.

Vi måste få 80- och 90-talisterna att upptäcka att Vänsterpartiet står för en skol- och arbetsmarknadspolitik som ger kunskap och jobb. Många som delar vänsterpartiets värderingar röstar idag på andra partier, eftersom de inte känner till oss. Vi talar ett språk som de inte förstår. Det handlar också om hur vi beskriver vad vi vill.

Att vi står för rättvisa är ganska känt i väljarkåren, men vårt budskap behöver bli mer positivt. Det räcker inte med eländesbeskrivningar utan vi måste få fram hur vår vision är, vi måste väcka framtidstro och optimism. Vänsterpartiet måste tala om vad vi vill med världen och samhället och göra det med ett ord som är begripliga, ord som inte utestänger utan bjuder in!

tisdag 8 februari 2011

Högdalen C förtjänar bättre

Boultbees aktieägare mjölkar pengar ur centrumanläggningarna som köpts av Stockholms stad, dvs. från oss medborgare som varit med och byggt upp verksamheterna med våra skattepengar. Bolag i koncernen går med stora förluster och aktiekapitalet är förbrukat men ändå får aktieägarna 684 mnkr. Högdalens Centrum verkar gå riktigt dåligt, minus 2,22 mnkr 2009 och med bara 0,11 mnkr i eget kapital.

Enligt experter som uttalar sig i SvD kan agerandet bryta mot lagen. Sådan har vår stad blivit. Allt kan säljas med mördande reklam. Förlorare är vi alla som bor i vår stad, särskilt förortsbor som ser sina centrum gå ner sig och förortsföretagare som ser sina livsprojekt gå i stöpet.

måndag 7 februari 2011

Det rör sig i Högdalen

Kampen för Fria Teatern i Högdalen går vidare. Beskedet om nedskärningarna av anslaget som kan vara dödsstöten för teatern har lett till ett lokalt förankrat arbete för att rädda teatern. Det känns hoppfullt! Stödcaféerna på söndagarna fungerar som samling för opinionsarbetet, trevligt organiserat av Fria Teaterns Vänner. Film, barnaktiviteter, hembakt kan köpas till stödpris. Här träffar man vänner, får nya på köpet!

Varför det är viktigt att ha kvar teater i Högdalen skriver jag om på Overklighetens folk som drivs av Jonas Lundgren, vänsterpartist och med stort intresse för kulturpolitik. Du som är intresserad av Vänsterpartiets kulturpolitik kan ta del av kulturprogrammet Kulturkompassen.

Moderaterna hukar för ökade klyftor

Rika tjänar tio gånger mer än fattiga i Stockholm. År 2009 hade de fattigaste stockholmarna 7 224 kronor mindre i börsen om året medan de rikaste hade 8 990 kronor mer. Det är City som i veckan skriver om de ökade inkomstklyftorna. Det finns ett index som mäter ekonomisk ojämlikhet, 0,353 i Sverige och 0,404 i Stockholm. Och högst index har Danderyd med 0,503.

När jag tittar på statistik från USK ser jag inte oväntat att Enskedefältet och Rågsved är varandras motsatser i Enskede-Årsta-Vantör. I Rågsved var det 6,2 procent av de boende över 16 år som tjänade över 360 tkr år 2008, medan det var 39,7 procent på Enskedefältet som tjänade så mycket. Inkomstskillnader påverkar människor, inte minst barn. Enskedefältet och Rågsved är skilda världar bara några tunnelbanestationer ifrån varandra. Med vänsterpolitik som minskar inkomstklyftorna får vi en jämlikare stad. Det har även rika glädje av, vilket inte minst visats i Jämlikhetsanden.

Tydligen har Stockholm inkomstklyftor som nästan är farliga, enligt en ny FN-rapport som refereras i City. Gränsen går vid en ginokoefficient på 0,4 ... När frågan var upp i kommunfullmäktige ikväll genom MP:s Per Bolund blev han häcklad av Sten Nordin. Visserligen är det att ta i att påstå att det varit upplopp i Stockholm som Bolund gjorde men att klyftorna ökar som en följd av moderat politik kan inte förnekas. Det bör Nordin göra något åt istället för att läxa upp oppositionen.

söndag 6 februari 2011

Natur och kultur i skön förening!

Idag har jag samlat namn till stöd för bevarandet av kolonilotterna i Snösätra, mot planerna på villabebyggelsen och för att göra Rågsveds friområde till ett naturreservat och Ekopark Syd. Det är Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening, Kräpplagruppen, Det levande Rågsvedslexikonet - Bernt Månsson samt Rågsveds samhällsförening som står bakom namninsamlingen, som bedrivs både på nätet och i vanlig pappersform.

Från scouthåll är man inte så tänd på naturreservat fick jag veta idag, eftersom det hindrar deras verksamhet i skogen. Det var en vinkling som jag inte hört tidigare, kanske kan kan avgränsa naturreservatet så att det finns skog kvar för scouterna. Om det är möjligt i friområdet vet jag inte, men det kan undersökas. Får passa på att säga att man kan stödja namninsamlingen och samtidigt vilja ha fler bostäder nära där man bor, apropå ett långt samtal som jag hade idag med en tjej som var engagerad i att bygga fler studentbostäder. Det handlar om var man bygger, vad man bygger, inte att man bygger.

Rågsvedsbor vet att det behövs bra lägenheter till hyror som folk har råd med Att bygga längs Bjursätragatan är bra, det ökar underlaget för 744:an. Att bygga på parkeringen vid simhallen i Högdalen tycker jag borde utredas, med parkeringsplatser i bottenplan och lägenheter ovanpå. Jag gillar också att man har byggt studentbostäder i Rågsved, nedanför mitt hus, men jag gillar inte det slarvliga sätt som Lelångshus byggde på. Bygga ska vi göra smart, på hård mark som parkeringsplatser och nära kollektivtrafik. Att bygga i friområdet ökar biltrafiken, för hit går ingen kollektivtrafik. Att bygga villor ger för lite bostäder i förhållande till den mark som tas i anspråk. Det är miljöosmart.

Namnen för bevarandet av kolonilotterna samlade jag in samtidigt som jag var med på stödcaféet för Fria Teatern i Högdalen, som är nedläggningshotat på grund av halverade anslag i år och inga alls nästa år. Det är Fria Teaterns Vänner som håller i caféet, som redan efter ett par söndagar har blivit en uppskattas mötesplats i området.

För det är ju så att vi behöver både natur och kultur i våra förorter för att det ska vara bra platser att bo på!

Vänsterns Tältprojekt i Vantör på "G"


Nu har vi äntligen fått vårt röda tält i Vänsterpartiet Vantör! Vi blev så inspirerade av att ha öppet valstugan i Högdalen några helgkvällar i valrörelsen, med vår egen Fredrik G som DJ, politiksnack med chips, godis och kaffe med kakor. Så vi ville inte vänta till nästa val 2014 utan fortsätta att möta folk där folk är.

Först hade vi tänkt sätta hjul på valstugan, men det stöp på att vi inte hade en plats att ställa stugan på mellan aktionerna. Så föddes idén om ett rött tält, som vi kunde vara ute med på Rågsvedsdagen, Valborg på Perssons Betong, Älvsjöbadet, Bandängen, ja överallt där det rör på sig. Så spana efter ett rött tält i vimlet!

lördag 5 februari 2011

Den underbara natten mellan 20:e och 21:a januari

Kampen för att demenssjuka ska ha tillsyn av personal hela natten på vård- och omsorgsboendet Mårtensgården har vunnits. En seger för en humanitär äldreomsorg och för att socialtjänstlagen ska gå före budgetöverskott och pengsystemets inbyggda absurditeter. Frågan har drivits av den rödgröna oppositionen ända sedan vi fick reda på det oacceptabla resultatet av Socialstyrelsens tillsyn.

Socialstyrelsen kritiserade nämligen efter sin nattliga tillsyn i hela landet både kommunalt drivna Mårtensgården och privat drivna Årstabergshemmet i Enskede-Årsta-Vantör för att man låst in demenssjuka nattetid utan kontinuerlig personaltillsyn.

Dagen efter stadsdelsnämndens sammanträde den 20 januari om budget och verksamhetsplan ökades nattbemanningen. Att så skulle ske yttrades inte ett ord om av den borgerliga majoriteten, trots att oppositionen hade ett tydligt förslag om att öka nattbemanningen.Vi till och med voterade och räknade röster. Alla borgerliga röstade nej. Alla rödgröna röstade ja.

Att nattbemanningen utökats fick jag själv veta av en slump för en vecka sedan, till min stora glädje. Men som ledamot och vice ordförande i nämnden fick jag vänta till igår för att få det bekräftat, genom det utsända ärendet "Tillsyn enligt socialtjänstlagen av Mårtensgårdens vård- och omsorgsboende". Där står svart på vitt "Personalbemanningen nattetid har utökats från och med den 21 januari 2011 och samtliga plan är bemannade nattetid." Några närmare detaljer om hur ges dock inte.

Återstår att se hur den borgerliga majoriteten kommer att förklara kursändringen. Hur plötsligt över en natt, mellan den 20:e och 21 januari, inställningen kunde gå från att det var totalt omöjligt att öka nattpersonalen (trots överskott på 40 mnkr!) till att faktiskt genomföra den personalutökning som Socialstyrelsens tillsyn visade var helt nödvändig och som oppositionen oupphörligen har krävt.

onsdag 2 februari 2011

Buuh för Boultbee

Boultbee är och förblir en katastrof. Det enda rätta är att staden köper tillbaka de värst drabbade förortscentren, till exempel Rinkeby Torg som Vänsterpartiet föreslår.

För Vantör vore det bra om även Högdalens centrum slapp Boultbee. Med ett samlat seriöst ägarskap kan centrum utvecklas. Högdalen förtjänar något bättre än idag.