måndag 9 april 2012

Enskede Nya kan bli "otrygghetsboende"

Nu flaggar stadsdelsförvaltningen för att göra exempelvis Enskede Nya Servicehus till trygghetsboende. Man hänvisar till att äldre inte frågar efter lägenhet på servicehus lika mycket som tidigare och att många lägenheter står tomma. Dessutom behöver toaletterna byggas om.

Jag studsade när jag läste och har därför ställt en fråga till förvaltningen. Stadshuspolitikerna har nämligen talat om en utvärdering av omvandlingen av servicehus innan man går vidare. Vänsterpartiet centralt har frågat efter utvärderingen men det lär visst inte vara klart vem som ska göra den.

Visserligen har Carema som driver Enskede Nya fått kritik, senast påminde Socialstyrelsen om utförarens ansvar för en sjuksköterskebemanning som garanterar god vård. Men istället för att lägga ner och göra till trygghetsboenden när avtalet går ut 2013 kan kommunen ta tillbaka driften.

Att det inte skulle finnas intresse för servicehus motsägs av den statistik som redovisas i boendeplaneringen, en bilaga till budgetunderlaget. Där framgår att 240 äldre i Enskede-Årsta-Vantör sökte servicehus, 76 fick avslag och 5 av 16 som överklagade fick bifall till ansökan. De åtta tomma lägenheterna på Enskede Nya kan nog fyllas med en lite generösare biståndsbedömning och en återgång till kommunal regi där ingen del av budgeten behöver gå till vinstuttag.

Om detta och en del annat intressant, exempelvis om befolkningsutvecklingen och förskoleplaneringen kan man läsa i "Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd." 

PS När jag besökte det lokala pensionärsrådet förra året tyckte ledamöter i rådet att servicehusen är det riktiga trygghetsboendet och att det som kallas trygghetsboende är mycket otryggare och dessutom dyrare. DS

Inga kommentarer: