söndag 29 april 2012

Rågsvedsbornas förslag - är de också kastade?

Läser i tidningen att Stockholms stad slängt alla de tusentals lappar med förslag från Järvaborna i de så kallade boendedialogerna. Det är klart upprörande att ursprungsmaterialet inte finns kvar!

Undrar om Rågsvedsbornas förslag har gått samma väg? Skickar genast ett mejl till projektledaren för Söderortsvisionen och frågar. Skulle vara intressant att se hur många som har tyckt att det skulle vara bra med villor i friområdet och hur många som tyckt att området ska fortsätta att få vara vår gröna lunga!

Inga kommentarer: