lördag 31 mars 2012

En kolumn för uttag av vinster och en för lån till diktaturer

Dags att granska var våra skattepengar går! Kommer ihåg en informationskampanj som dåvarande SKTF hade för många år sedan, som visade att skatten till stora delar gick till välfärd, vård, omsorg och skola. Självfallet är det viktigt att visa hur skattepengarna används.

Idag skulle en sådan kampanj behöva minst två extra kolumner.

En för de vinster som bolagen tar ut och även för ut ur landet, via den skattefinansierade välfärden.
En för de skattepengar som lånas ut till diktaturer.

Jonas Sjöstedt skriver om skattepengar som lånas till diktaturer så att de kan köpa vapen från Sverige. Vapenexporten till icke-demokratier har fyrdubblats. Mellan 2006 och 2010 gavs exportkrediter på mer än 20 miljarder för att finansiera svensk vapenexport.

Inga kommentarer: