onsdag 7 mars 2012

Bra grund för finsk förskolegrupp i Enskede-Årsta-Vantör

Ikväll var jag med på ett möte om barnomsorg på finska som stadsdelsförvaltningen i Enskede-Årsta-Vantör ordnade. Föräldrar till de 19 barn som bor i området och köar för plats i finskspråkig förskola var inbjudna, liksom andra föräldrar genom en annons i Mittisöderort. Mötet var ett led i stadens ansvar att erbjuda barnomsorg på finska till de föräldrar som så önskar enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Om detta har oppositionen också gjort en skrivelse.

Tre finsktalande föräldrar kom på mötet, några hade hört av sig per telefon och var intresserade men kunde inte komma idag. Vi som var med fick en hel del intressant information. Förutom de 19 som köar för plats i finskspråkig förskola finns 24 finsktalande barn i kommunal förskola i stadsdelsområdet (med reservation för att någon kanske är med bland de 19). Det vore inte något problem att få kvalificerad personal till en finsktalande grupp i stadsdelsområdet, om tillräckligt föräldraintresse finns. Redan nu finns 19 pedagoger anställda, som talar finska och varav flera är intresserade av att jobba på finska! Det är lovande.

Överhuvudtaget myllrar kommunala förskolan av flerspråkighet. Vi har 220 flerspråkiga pedagoger och det talas över 100 språk. Av dryga 3 700 inskrivna barn har ungefär 1500 annat modersmål än svenska. Då har vi inte räknat med barn och pedagoger i privat drivna förskolor. En av dessa i Årsta som är med i den gemensamma förskolekön (bra!) var med på mötet, och var intresserad av att starta en finskspråkig grupp. Av barnen i kö för finskspråkig förskola bor för övrigt flera i Vantör (Hagsätra och Bandhagen).

Vi fick också veta att Farsta stadsdelsnämnd ska starta en finskspråkig grupp i Sköndal och att stadsdelsförvaltningarna i Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör ska börja samarbeta när det gäller finskspråkiga grupper. Föräldrar som är intresserade får fylla i en enkät. Förhoppningen är att kunskapen om barns rättighet att gå i finskspråkig förskola ska öka. Mer information behöver spridas, jag föreslog till exempel att information ska finnas på barnavårdscentralerna och på Jämför Service.

Finns tillräckligt intresse kan det bli en finskspråkig grupp "i gruppen" i höst på en förskola bra placerad i stadsdelsområdet, så att så få som möjlighet behöver åka så långt. Det ska bli spännande att följa.

PS Själv har jag velat lära mig finska, försökt flera gånger på ABF-kurser, eftersom jag har släkt i Finland. När jag gick i skolan fanns inte medvetenheten om hur värdefullt det är med flerspråkighet. Mamma blev nästan halvspråkig, hon hade svensktalande föräldrar, bodde på landsbygden och var tvungen att gå i närmaste skola som var finsk trots att hon inte talade finska hemma. Med kort skolgång blev inget av hennes språk optimalt. Jag hoppas att den nya lagen ger många finskspråkiga barn rikedomen att behålla modersmålet finska vid sidan av svenskan. DS

Inga kommentarer: