söndag 18 mars 2012

En rapport säger så mycket ...

Till nämnden nästa vecka har vi en rapport till socialstyrelsen om ej verkställda beslut. De här rapporterna kommer varje kvartal och det är viktigt att vi använder resultatet för att förbättra välfärden. Rapporten från sista kvartalet förra året som vi ska behandla på torsdag visar att nio personer har tackat nej till erbjudande om särskild bostad enligt LSS på grund av boendets placering.

En del vill hellre bo i nybyggda gruppbostäder än i äldre gruppbostäder, samtidigt som det lär ska finnas tomma lägenheter i nybyggda gruppbostäder. Staden borde ta reda på var de sökande vill bo och se till att bygga moderna bostäder i dessa områden. Staden når långt ifrån sina mål för att bygga omsorgslägenheter. Vänsterpartiet anser att behovet ska prövas i alla detaljplaner, inte bara i de större projekten. Annars hinner vi aldrig bygga i kapp behovet. 

Rapporten visar också att det i äldreomsorgen är  tolv äldre som har tackat nej till permanent boende vilket kan bero på att de önskar sig till ett speciellt boende och vill vänta tills det blir en ledig lägenhet. Önskemålen måste tas tillvara i äldreboendeplaneringen. Alla äldreboenden ska vara attraktiva. Om det är boenden som många tackar nej till måste orsakerna utredas. Det är viktigt att staden tar reda på var äldre vill bo och försöker öka antalet lägenheter i populära boenden.
Inga kommentarer: