tisdag 6 mars 2012

Brist i analys och strategi för missbruksvård av unga vuxna

Fler äldre dricker mer alkohol än vad de bör men bara en av fem kommuner säger att de har rutiner för samarbete mellan missbruks- och beroendevård och äldreomsorg enligt Öppna Jämförelser inom missbruk 2012

Siffrorna för Stockholms stad är bättre, två tredjedelar av stadsdelsnämnderna (även Enskede-Årsta-Vantör) har rutiner för samarbete med äldreomsorg. Däremot har bara 17 % av stadsdelsnämnderna samverkan med primärvården, vilket är klart sämre än i landet totalt med 50 %.

En riktigt bekymmersam uppgift är att få kommuner har gjort en kunskapsbaserad analys av gruppen unga vuxna, bara 25 % av stadsdelsnämnderna, och inte heller Enskede-Årsta-Vantör har någon analys. Vi är också en av få nämnder som saknar samarbete med universitet/FoU. Tyvärr saknar Enskede-Årsta-Vantör och fem andra stadsdelsnämnder också strategi för arbetet med unga vuxna.

För att få besökstid inom tre dagar ska du bo på Södermalm, i Hägersten-Liljeholmen eller Hässelby-Vällingby. Bor du i Enskede-Årsta-Vantör eller i fyra andra områden är väntetiden 8-14 dagar. Frågan är vilken nytta den planerade kvalitetsgarantin gör, om stadshuset inte ökar budgeten. Att få träffa en hårt pressad socialsekreterare inom tre dagar kan inte göra en sökande lycklig.

Finns en del att jobba med med andra ord. Särskilt bekymrad är jag för bristerna för unga vuxna i Stockholms stad och i Enskede-Årsta-Vantör. Självklart ska vi lyfta detta i stadsdelsnämnderna. Vi har tidigare upprepade gånger påpekat att det behövs en förstärkning av den drogförebyggande samordningen i området. Ska vi möta hotet från narkotikan måste vi greppa läget, ha kunskap om behov och förutsättningar, för att kunna ta fram en bra strategi!


Inga kommentarer: