torsdag 15 mars 2012

Slutet för ungdomsmottagningen i Rågsved?

En stadsdel behöver variation, mötesplatser för att vara levande. Redan nu är det många elever som söker sig till skolor utanför Rågsved. Området töms på unga under dagtid. Om verksamhet efter verksamhet flyttas mot stan, vad håller då ihop ett område? Unga söker efter platser att vara på har vi märkt på Rågsveds Folkets Hus, där en boxningsförening nu ska bildas, bra! Med en riktig ungdomsmottagning skulle unga se att staden satsar långsiktigt i Rågsved, då kan de unga också satsa.

Men så bra kan det tydligen inte bli. Först la borgarna ner ungdomsmottagningen i Rågsved. Sen öppnades en filial med snåla öppettider i en usel lokal. Nu ska sjukvårdsstyrelsen i City undersöka om det går att "samlokalisera" filialen i Rågsved med Gullmarsplans ungdomsmottagning. Scenariot hade kunnat förutspås. Omvägen via en filial har bara tjänat till att mildra kritiken mot nedläggningen.

Förslagen i skrivelsen kan kanske lösa en del av överbelastningen på Gullmarsplans mottagning, genom ökat öppethållande på kvällar och helger. Ett huvudmannaskap och en tydlig chef kan kanske förbättra arbetsmiljön. Förslaget om virtuella tjänster kan knappast ersätta personlig rådgivning och utprovning av preventivmedel, men kanske ge något gott råd på vägen. Förslaget om utvecklad kompetens om hedersrelaterade problem och amverkan med Rågsvedsskolan återstår att se vad det kan ge.

Det jag däremot vet är att en utebliven satsning på en fullvärdig ungdomsmottagning i Rågsved ger en motstridig signal, när politiker samtidigt pratar om att prioritera Rågsved. Att istället för en riktig ungdomsmottagning med uppsökande arbete mot ungdomar från de lägre tonåren starta projekt av olika slag kommer inte att ge bestående effekter. Projekt kommer och går, ryktet om Rågsved består.Inga kommentarer: