onsdag 7 mars 2012

Hagsätra blir IKANO-land

Än en gång blir hyresgästerna i Stockholms kommunala bostadsbolag tagna på sängen av att deras hus säljs till privata hyresbolag. Sekretessen gör att information inte ges till hyresgästerna förrän affären är klar! 

I Vantör är det Svenska Bostäder som nu säljer 11 fastigheter med 1 172 hyreslägenheter och 5 500 kv lokaler i Hagsätra till Ikano Bostad AB, som är en del av koncernen Ikano fastigheter.

Ikano äger redan både bostäder och komersiella fastigheter i Hagsätra, bland annat centrumet. De fastigheter som nu sålts ligger bland annat på Kilsmogatan, Åmmebergsgatan, Olshammarsgatan och Glanshammarsgatan.

Att Stockholms stad går bakom hyresgästernas rygg är skrämmande. Det rubbar människors förtroende för staden, för de som valt allmännyttan för trygghetens skull. Även Blackeberg drabbas. Läs mer på Stockholmsvänstern.

Inga kommentarer: