onsdag 14 mars 2012

Barns helt skilda villkor i Enskede-Årsta-Vantör

Barnfattigdomen ökar i Vantör enligt Rädda Barnens Årsrapport 2012 "Barns ekonomiska utsatthet", och är till och högre än 1991. Då var 24,7 procent av barn 0-17 år bosatta i familjer med ekonomisk utsatthet jämfört med 27,1 procent 2009 och 25,7 procent 2008. Den minskande trenden från 1997 års hemska rekord på 37,2 procent har därmed inte oväntat brutits.

I Enskede-Årsta ligger barnfattigdomen 2009 på 10,4 procent, dvs. nästan en tredjedel av Vantörs siffror. Här har det varit en marginell ökning med 0,1 procentenheter jämfört med 2008. Till skillnad från Vantör är inte 2009 års barnfattigdom i närheten av siffrorna för 1991 respektive 1997, då barnfattigdomen var 18,9 procent respektive 25,1 procent i Enskede-Årsta.

Det är bra att Rädda Barnen gör undersökningar av barnfattigdomen, för vem skulle annars göra dem? Och det är bra att siffrorna bryts ner till under stadsdelsnivå för Enskede-Årsta-Vantör, annars hade statistiken dolt de stora skillnaderna som bara ökar. Nästan alltid när stadsdelsnämnden får statistik visas siffror för hela stadsdelsområdet. Vi blir till en genomsnittsstadsdel utan särskilda problem. Det har jag påpekat flera gånger.

Inga kommentarer: