söndag 18 mars 2012

Rågsveds samhällsförening

Nu är det åter dags att revidera räkenskaperna för Rågsveds samhällsförening, där jag är en av två revisorer. Föreningen är en lokal utvecklingsgrupp som engagerar sig i utvecklingen av Rågsved och övriga delar av stadsdelsområdet. Medlem kan man bli som enskild person och som förening.

Rågsvedsdagen som i år kommer att vara den 12 maj är en återkommande gemensamhetsdag som samhällsföreningen ordnar. Det är tillfällen där många Rågsvedsbor i alla åldrar samlas, har trevligt, tar del av föreningslivets information, diskuterar politik och känner stolthet över Rågsved.

Snösätraskolans orkester brukar uppträda. Eftersom de återkommer varje år blir uppträdandet något som håller samman Rågsved. Inte minst är föräldrarna stolta över sina barn. Att orkestern finns i skolan gör att flera barn kommer med. Jag kommer ihåg själv hur jag stolt kände mig när min son spelade valthorn i skolorkestern!

Samhällsföreningen var också med på Valborg på Perssons Betong, flera danser och en familjedag på denna legendariska festplats. Planerna på villabygge tangerar festplatsen, och kommer att all framtid förstöra kvaliteterna i friområdet. Kampen mot den ogenomtänkta exploateringen går vidare!

Inga kommentarer: