onsdag 21 mars 2012

Olämpligt bygga i Snösätra av trafikskäl

Läser samrådsredogörelsen för Programmet för sambandet Högdalen - Farsta och fäster mig vid två tunga remissinstanser som avstyrker bebyggelse i Snösätra av kollektivtrafikskäl:

TLL Tillväxt-, miljö- och regionplanering ifrågasätter lämpligheten av exploateringen i Snösätraområdet utifrån dålig kollektivtrafikförsörjning och risker för att det blir ökat bilresande. Det vore bättre att stärka området istället för att bereda väg för ytterligare framtida exploatering.

SL ställer sig tveksam till bebyggelsen i Snösätraområdet på grund av den långa gångvägen (upp till 1 500 meter) till tunnelbanan i Rågsved och att det är långt avstånd till tät bebyggelse, vilket gör det svårt att ordna kollektivtrafik.

Bara dessa trafikargument borde vara tillräckliga för att inte gå vidare med ärendet. Om man tar miljön och klimatet på allvar.

Inga kommentarer: