tisdag 20 mars 2012

Prioritera Rågsved med att bygga i friområdet - nej tack!

De starka folkliga protesterna har fått stadsbyggnadskontoret att stryka förslaget att bygga villor på södra sidan av Byvägen vid Kräpplaåns reningsdammar. I ett pinfärskt tjänsteutlåtande föreslås istället ännu fler villor vid Snösätragränd (Bråtegränd) och i en dubbelrad längs Snösätravägen.

En liten seger, men för övrigt framhärdar staden med att exploatera stora delar av friområdet. Den lugna oasen som Rågsvedsbor och många andra uppskattar så mycket försvinner, även med den flyttade bebyggelsen.  Återkommer när jag hunnit läsa hela förslaget och hela samrådsredogörelsen.

Men helt klart är att vi måste fortsätta vårt opinonsarbete. Stadsbyggnadskontoret föreslår nämligen att exploateringsnämnden ska markanvisa i första hand i Södra Rågsved (senare i Norra Magelungen).

Om det är det här förslaget som kallas att prioritera Rågsved i Söderortsvisionen under 2012 så betackar jag mig för det!

Inga kommentarer: