fredag 23 mars 2012

Enskede Nya Servicehus kritiseras av Socialstyrelsen

Patient nära dö av svält på Enskede Nya Servicehus läser jag i morgonens Metro! Ansvariga sjuksköterskan hade för mycket att göra, eftersom Carema inte tog in några vikarier. Det är väl känt att privata företag har 10 procent lägre personalbemanning än kommunal äldreomsorg. Sjuksköterskan som gick på knäna och var gråtfärdig frias, och det är inte mer än rätt i det läget.

Caremas ledning får däremot kritik. Socialstyrelsen påpekar enligt Metro att 80 % av patienterna saknade vårdplan eller omvårdnadsstatus."Det är vårdgivarens ansvar att se till att det finns pesonal som behövs för att en god vård ska kunna ges och av underlaget framgår att sjuksköterskorna under lång tid försökt förmedla sin pressade arbetssituation till ledningen."

Mejlar genast stadsdelsdirektören och får veta att händelsen som Socialstyrelsen kritiserat inträffat för ett år sedan. Carema har idag en bemanning som motsvarar 3,5 sjuksköterskor per 75-80 boende och varje sjuksköterska ansvarar för maximalt 25 boende. I nuläget anser förvaltningen att det inte finns anledning att vidta åtgärder i ärendet. Jag kommer att följa upp om dagens bemanning är en förstärkning jämfört med för ett år sedan.

Vänsterpartiet och socialdemokraterna kritiserade hösten 2010 att Enskede Nya Servicehus fick förlängt avtal, vilket bör ha varit ungefär när händelsen som Socialstyrelsen nu kritiserar ägde rum. Senast 17 november 2011 när vi följde upp entreprenadavtalet ville vi att förvaltningen skulle återkomma om förtida hävning av avtalet på grund av brister bland annat i rutiner för nutrition och riskbedömning av undernäring. Borgarna gick inte med på det.

Igår på nämndmöte diskuterades Mårtensgården och Högdalens vård- om omsorgsboende som var uppe för uppföljning. Folkpartiet ville felaktigt göra vänsterns och socialdemokraternas kritik mot enheter som inte uppfyller avtal och mervärden till kritik mot personalen. Precis som socialstyrelsens kritiserar ledningen och inte sjuksköterskan för brister i vård på Enskede Nya är vår kritik strukturell. Avtal ska hållas. För de äldres skull.

Inga kommentarer: