torsdag 15 mars 2012

En miljard i skulder hos kronofogden!

Visste ni att 7,2 procent av de som är i arbetsför ålder i Enskede-Årsta-Vantör har skulder hos kronofogden? Över snittet. Hela 440 unga 18-25 år gamla har skulder hos kronofogden på 58 mnkr! Så många som 4 671 personer i Enskede-Årsta-Vantör har skulder på nästan en miljard kronor...  enligt kronofogdemyndigheten som gästade stadsdelsnämndens öppna möte ikväll.

Skilsmässor, sjukdom, konkurser och arbetslöshet ligger bakom de dystra siffrorna. Tack och lov finns motkrafter: inställning till pengar, kunskap, socialt nätverk, arbete, buffert och hälsa. Synd bara att flera av motkrafterna liksom står i motsättning till de krafter som leder till skuldsättningen. Och att regeringens politik gör sjuka och arbetslösa fattigare, när reglerna skärps och ersättningen sänks.

I Enskede-Årsta-Vantör har vi tre budget- och skuldrådgivare. Det är mycket för att vara Stockholms stad. På öppna mottagningen kommer "enormt" många besökare berättade rådgivarna. De hinner knappt vara ute i skolorna längre. Dessutom går många elever från andra stadsdelar i våra skolor och vice versa, så det blir inte effektivt ur förvaltningens perspektiv att vara i skolorna, eftersom man vill nå "våra" unga. Inte heller kronofogden har resurser att besöka skolorna längre...

Och så fick vi veta att konsumentverksamheten som upphandlats av den borgerliga majoriteten inte var med på informationsmöte ikväll, för "förebyggande arbete ingick inte i deras uppdrag" ...

För att komma till rätta med skuldberget måste vi ha en annan ekonomisk politik, som ger trygghet för låginkomsttagare, sjuka och arbetslösa. Som satsar långsiktigt på förebyggande arbete. Varför kan till exempel inte bostadsbolagen skicka en folder om budget- och skuldrådgivning med hyresavierna när hyregäster kommer efter med hyran och ungdomar få lära sig hushållsekonomi i skolan?

Inga kommentarer: