onsdag 5 juni 2013

Fyra besökare och en nämnd

Kvällens öppna nämndmöte gick i orons tecken. Fyra besökare och nämnden hade gott om tid att ventilera de fyra orosfrågor som kom upp, eftersom kulturskolans besök ställts in:

Social oro i våra stadsdelar under den senaste tiden, oro för utsläpp av farliga ämnen från Högdalsverket - där socialdemokraterna och vänsterpartiet har en skrivelse för beredning - oro för exploatering av Rågsveds friområde och oro för husvagnsbosättningarna.

Jag har redan lärt av oron. Exempelvis behövs mötesplatser för unga över 18 år. Unga vuxna -mittemellan ungdom och vuxna - kan ha intressen som riskerar att glömmas bort. Vuxenvandringarna har betytt mycket, folk mobiliserar när det gäller att stå upp för sina områden. Förstås att fortsätta att jobba för en jämlik stad, där alla får lika förutsättningar till ett bra liv.

Alla är medvetna om att romerna har det svårt. Lösningen ligger inte i stadsdelsnämndens händer, socialnämnden har huvudansvaret i staden. Staden kunde ordna uppställningsplats för husvagnar med sanitära möjligheter. EU agera för romers rätt till ett anständigt liv i sina hemländer.

Utsläppen från Högdalsverket som gjort personal sjuka oroar boende, som i några fall uppges ha fått hälsoproblem. Miljömedicin på Karolinska ska ha gjort analyser sa en av besökarna. Förvaltningen noterade och svar på skrivelsen utlovades till septembersammanträdet.

De öppna nämndmötena är viktiga kanaler, fast jag önskar att nämnden hade mycket mera att säga till om. Bra ändå att det knöts kontakter och blev bestämt med visning av friområdet för nya stadsdelsdirektören. Kräpplagruppen är guide och en från allians och opposition går med.

Inga kommentarer: