fredag 7 juni 2013

171 för många unga arbetslösa

Apropå social oro i våra stadsdelar. Frågan är komplex och det finns flera orsaker, men arbetslösheten är en viktig faktor. Jag tog ut statistiken för öppet arbetslösa (senaste uppgiften 31 oktober 2012) över Hagsätra, Rågsved, Östberga och Gamla Enskede (där Dalen ingår men inte särredovisas). så här såg det ut:

Hagsätra hade 3,4 % arbetslösa 18-19 år, 3,3 % som var 20-24 år och 5,4 % som var 25-54 år. I antal räknat var det 9 som var 18-19 år, 24 som var 20-24 år och 209 som var 25-54 år. Jämfört med 2006 var siffrorna i antal högre 2012.

Rågsved hade 6,4 % arbetslösa 18-19 år, 5,0 % som var 20-24 år och 7,6 % 25-54 år. I antal räknat var det 18 som var 18-20 år, 50 som var 20-24 år och 433 som var 25-54 år. Jämfört med 2006 var siffrorna i antal högre än 2012, särskilt i gruppen 18-19 år.

Östberga hade 4,9 % arbetslösa 20-24 år och 5,5 % som var 25-54 år (inget värde 18-20 år). I antal räknat var det 24 som var 20-24 år och 138 som var 25-54 år. Jämfört med 2006 var siffrorna i antal högre än 2012, särskilt i gruppen 20-24 år.

Gamla Enskede hade 2,4 % arbetslösa 18-19 år, 4,9 % som var 20-24 år och 3,5 % som var 25-54 år. I antal räknat var det 8 som var 18-20 år, 38 som var 20-24 år och 176 som var 25-54 år. Jämfört med 2006 var siffrorna i antal högre än 2006, särskilt i gruppen 20-24 år.

Helt klart är att det är 171 för många unga arbetslösa 18-24 år, och det är bara i dessa fyra stadsdelar. Tillkommer även de som inte jobbar eller pluggar men som inte är med i statistiken. Bara i Rågsved uppskattades de till 160 då Rågsved Community Center RCC lanserades. Jämför vi med 2006 redovisades bara 106 unga arbetslösa för de fyra stadsdelarna. Om vi bara jämför den äldre gruppen 20-24 år var de 136 i oktober förra året mot 100 år 2006.

Det är tydligt att alliansens skol- och arbetsmarknadspolitik inte lyckats hjälpa dessa unga. En allt mer segregerad skola och flera års ointresse efter valet 2006 för de unga som varken gick i skolan eller jobbade är två av orsakerna. Samhället har en skuld att betala tillbaka till de unga arbetslösa. De borde få läsa in gymnasieskolan utan att skuldsätta sig och erbjudas jobb inom kommunen, för att komma på fötter igen.


Inga kommentarer: