tisdag 19 november 2013

Enig nämnd i Enskede-Årsta-Vantör

Ikväll på stadsdelsnämnden var alla partier eniga om att staden bör undersöka om det finns bättre metoder än postenkäter för brukarundersökningar inom socialpsykiatrin. Det var ett uttalande som vänsterpartiet och socialdemokraterna hade lagt fram, som väckte de andra partiernas gillande.

Bakgrunden var ett ärende som vi hade uppe för beslut ikväll, där bara ungefär hälften svarat i brukarundersökningen för 2013. Med låga svarsfrekvenser blir det svårt att veta hur resultaten ska tolkas och vad som behöver förbättras. Det är också viktigt att använda metoder där brukarnas egen uppfattning kan komma fram i så hög grad som möjligt i brukarundersökningarna.

Vad kan väl ett särskilt uttalande på en stadsdelsnämnd betyda, kan en tänka. Förhoppningsvis har vi sått ett frö som kan leda till förändring. Om psykiskt sköra personer får lättare att göra sin röst hörd, så är det något mycket bra.

Inga kommentarer: