söndag 17 november 2013

Deltider norm i äldreomsorgens entreprenader


torsdag beslutar stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör om svaret på vänsterpartiets och socialdemokraternas skrivelse "Anställningsformer på våra äldreboenden" där vi frågat efter statistik om heltider, deltider, timanställningar med mera. Svaret är inte oväntat. Vinstdrivande entreprenader har betydligt färre heltidsanställda (43%) än våra kommunalt drivna äldreboenden (78%).  Det vet vi också från forskningen.

Det är tydligt att deltidsanställningar är en affärsidé inom entreprenaderna, förmodligen mycket lukrativt för företagen. Alla, jag säger alla entreprenader har fler deltider än heltider, medan det är tvärtom i kommunens regi. Högdalens vård- och omsorgsboende som drivs av Vardaga, fd Carema har exempelvis 247 deltider och 173 heltider, medan Stureby vård- och omsorgsboende har 48 deltider och 188 heltider. 

Om äldreomsorgens yrken ska uppgraderas, måste de förstås både lönesättas högre och utgå från att heltid är norm. En deltidsanställning kan passa enskilda anställda, men är inget att bygga en solid äldreomsorg på. Ingen kan i längden försörja sig på en deltid. Och vi kan inte ha en äldreomsorg som bygger på att de anställda inte ska kunna försörja sig själva.

Timanställningar är vanligare på vård- och omsorgsboende än servicehus,  klart vanligare på vård- och omsorgsboende på entreprenad. Årsta vård- och omsorgsboende har 72 % timanställda i relation till antal fast anställda, jämfört med 56 % på Stureby vård- och omsorgsboende. På servicehusen har kommunen däremot fler timanställningar (varav ett nyss gått tillbaka) än servicehuset på entreprenad. Vad det beror på vill vi få svar på och givetvis minska antal timanställningar på Rågsved servicehus och Enskede Nya servicehus.


Inga kommentarer: