lördag 21 december 2013

Alliansens katt- och råttalek med assistansen

Anhörigas insatser för närstående hyllas i många högtidliga politiska sammanhang. Anhöriga bär upp äldreomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättningar, oftast är det vi kvinnor, döttrar, mödrar och makor som tar ansvaret när samhället brister. Till men för det egna yrkeslivet, framtida pension, egen hälsa. Dessutom är det många gånger så att de som vårdas hellre vill ha professionell stöd och omsorg, om den gick att få. Så visst finns det mycket kvar att göra när det gäller jämställdheten i Sverige!

Ett aktuellt exempel skriver Metro om 20 december. Förvaltningen i Enskede-Årsta-Vantör överklagar ett beslut av förvaltningsrätten, vilket kan leda till ännu tyngre ansvar för anhöriga till personer med svåra funktionsnedsättningar om kammarrätten ger staden rätt. Förvaltningen överklagar för att de behöver vägledning, medan motparten säger att praxis finns. Jag kan inte säga vem som har rätt om det. Men i grunden måste lagstiftningen vara tydlig med att anhöriga inte ska behöva ta ansvar som gör eget liv omöjligt.

Till saken hör att stöd och service till personer med funktionsnedsättningar dras med ett mångårigt underskott, där vår stadsdelsnämnd i oktober låg 5,5 mnkr över budget. Orsakerna är bland annat att fler personer söker bistånd och som det står i verksamhetsplanen 2014 "Försäkringskassans strama bedömningar". I verksamhetsplanen är bestämt att detta "ställer hårda krav på att hitta lösningar som är kostnadseffektiva". Vad de orden kan betyda för människor kan vi läsa om i Metro-artikeln.

Alliansens ovilja att höja skatten i staten och staden för att värna välfärden tvingar fram en ovärdig katt- och råtta lek. När statliga försäkringskassan skär ner blir det kommunerna som får ta konsekvenserna. När försäkringskassan och kommunerna skär ner blir det människor med funktionsnedsättningar som får bära bördan. Tjänstemännen i kommunerna tvingas att pröva alla möjliga otydligheter i lagstiftningen i hopp att hitta luckor som minskar underskottet. Enskilda omsorgstagare och anhöriga får ta smällen. Om detta har jag som vice ordförande i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd uttalat mig i ett pressmeddelande igår.

Inga kommentarer: