söndag 15 december 2013

En tigande allians i Enskede-Årsta-Vantör

Inte en åhörare när stadsdelsnämnden beslutade om verksamhetsplanen 2014 i Enskede-Årsta-Vantör.

Är det så ointressant att följa debatten om årets viktigaste ärende i stadsdelspolitiken att inte en enda av våra över 93 000 invånare tyckte det var lönt att komma? Tänker folk att det ändå är stadshuset som bestämmer, så det är inte lönt att komma. Har stadsdelsnämnden fått för stort geografiskt ansvarsområde så att det blivit för anonymt, vilket vänsterpartiet och socialdemokraterna i Enskede-Årsta-Vantör anser? Är detta förebud om vad som kommer att hända, om vi inte får ett rödgrönt styre i Stockholms stad i valet 2014?

Nu blev det inte ens en politisk debatt, de borgerliga ville inte. De hänvisade bara till sitt förslag, och ville gå till beslut. Från vår sida kändes det helt meningslöst att fortsätta att begära ordet. Det är i linje med den moderata strategin att tona ner skillnader mellan höger och vänster och göra politiken till en makt- och förtroendefråga som Aron Etzler skriver om i boken Reinfeldteffekten. Uppenbarligen ser alliansen stadsdelsnämnden som en  transportsträcka. Ett formellt klubbande av den egna politiken, visserligen denna gång något fördröjt av vänsterpartiets och socialdemokraternas envisande med att vilja berätta om vårt lokala alternativ, våra målsättningar och prioriteringar och hur de skiljer sig från alliansmajoritetens förslag. Miljöpartiet hade också eget förslag till beslut, dock utan lokala förslag vilket jag beklagar.

Beslutet om verksamhetsplanen och budgeten för 2014, vårt förslag kan läsas här, blev alltså ett antiklimax. Hade åtminstone en åhörare funnits på plats hade det nog blivit debatt. Hade sammanträdet sänts via webb-teve hade vår alternativa budget blivit ifrågasatt. Kanske hade våra frågor blivit besvarade, annat skulle se illa ut. En vet ju inte vilka som ser på... En direkt fråga från mig som inte besvarades var varför äldre i Rågsved och Hagsätra nekas att välja kommunal hemtjänst, efter avknoppningen av den kommunala hemtjänsten i de två stadsdelarna. En möjlighet som alla andra äldre i Enskede-Årsta-Vantör har. Vi har lagt förslag om att kommunal hemtjänst ska erbjudas från servicehuset eller hemtjänsten i Högdalen, en ny enhet behöver inte ens startas till en början, men alliansmajoriteten har tigande röstat ner våra förslag. År efter år.

Alliansen gick inte heller i försvar av nedskärningarna inom socialpsykiatrin, indragningen av en anställning på träfflokalen Flotten. Antagligen för att de inte hade några bra argument. Vänsterpartiet och socialdemokraterna protesterade kraftigt mot nedskärningarna och vi hade ett eget förslag att omdisponera bufferten för att slippa göra dessa nedskärningar på redan utsatta människor. Det är att ta ansvar. Inte heller försvarade alliansen sin privatiseringspolitik, som inte lett till vare sig bättre kvalitet eller lägre kostnader.

En annan viktig direkt fråga som inte besvarades på sammanträdet var socialdemokraternas välmotiverade fråga om varför alliansen i verksamhetsplanen inte hade skrivit in strategier om att alla verksamheter skulle motverka rasism, främlingsfientlighet och intolerans, vare sig det gäller härkomst, hudfärg, sexuell läggning eller andra diskrimineringsgrunder. Vårt förslag att lägga till sådana strategier röstades ner.

Inför valåret måste vi bli riktigt bra på att tvinga ut den lokala alliansen på banan för att prata politik, och konsekvenser av deras politik i våra stadsdelar. Kopplingen mellan hur folk har det i sina stadsdelar och stadsdelsnämndens politiska prioriteringar måste vara tydliga. Vi har mycket att göra för att förbättra den lokala demokratin, tryggheten och jämlikheten. Hjälps vi åt kommer det att gå vägen!

Inga kommentarer: