torsdag 26 september 2013

Oppositionen vann debatten om otryggheten!

Antalet bostadslösa barnfamiljer ökar i Enskede-Årsta-Vantör. Om detta skriver stadsdelsförvaltningen i tertialrapport 2, som vi diskuterade på nämndmötet ikväll. Många familjer har aldrig haft en fast bostad i Stockholm, och söker kontakt med socialtjänsten för att få hjälp när det inte finns någon annan utväg. 

Jag tycker att fler bostadslösa barnfamiljer är en kraftig indikation på att otryggheten ökar i vårt område. Redan nu har vi högst antal hemlösa. Man brukar säga att ett samhälles anständighet kan mätas i hur vi behandlar våra äldre. Vi kan också säga att det kan mätas i hur våra mest utsatta medmänniskor exempelvis bostadslösa barnfamiljer har det. 

En annan värdemätare är stadens medborgarundersökning som visar att något färre är nöjda med tryggheten i vårt område. Tertialrapporten däremot bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål om en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök är helt uppfyllt. Detta kritiserade vänsterpartiet och socialdemokraterna på nämnden.

Hur trygga vi är beror på om vi är hemlösa eller har bostad, om vi är arbetslösa, lågavlönade eller företagare, turister eller stockholmare. Om vi bor i Rågsved eller Enskede. Den kan bero på ålder och kön, funktionsnedsättning och hälsa. Folkpartiet lyfte otrygghet vid arenaområdet i debatten, det är också en aspekt, även om jag ser den som marginell i förhållande till hemlösheten.

Hur som. Alliansen sa inte emot när jag kritiserade att trygghetsmålet ansågs uppfyllt. Men de röstade inte heller på vårt förslag, eller tog upp otryggheten i sitt förslag. Det var fokuserat på budgethållning till följd av de sociala problemen. Verkligheten är mycket större än den ljusa bild som målas upp i tertialrapporten. Det budskapet tyckte jag ändå att vi i oppositionen fick fram ikväll.


Inga kommentarer: