tisdag 10 september 2013

Gångbanor växer igen i Svedmyra

Läser en insändare i Mittisöderort om igenväxta gångbanor längs Enskedevägen. Skribenten är gångtrafikant och oroar sig med rätta för de olyckstillfällen som kan bli följden av att cyklister och fotgängare ska samsas om ett krympande utrymme. Jag har upplevt samma problem när jag cyklat förbi vid Svedmyraplan, men också på andra ställen i Enskede-Årsta-Vantör längs min cykelväg från Rågsved till stan. Det finns också trottoarer som är dåligt skötta. Nedanför vårt hus plockas inte heller brandresterna efter brända bilar bort. Kan vara farligt eftersom det också ligger glas kvar.

Insändarskribenten LWL frågar sig vem som ansvarar för gångbanans underhåll. Svaret är att gatorna är trafikkontorets ansvar medan gångvägar i parkerna är stadsdelsförvaltningens ansvar. Orsaken till att det ser så illa ut kan antingen vara att de borgerliga politikerna inte har budgeterat tillräckligt med pengar för barmarksrenhållningen eller att entreprenörerna inte gör det de fått betalt för och att trafikkontoret inte heller kontrollerar skötseln tillräckligt ordentligt. Föreslår ett samtal med Driftscentralen 08-651 00 00 och om det inte hjälper en skrivelse till trafik- och renhållningsnämnden.

Inga kommentarer: