torsdag 5 september 2013

Tänkt om bostäder i Hagsätra och Rågsved

Idag var jag på "Ikano-dagen", medbjuden som ledamot i stadsdelsnämnden, tackade ja av ren nyfikenhet på det nya koncept för att förtäta Söderort som Ikano skulle presentera. Med på den uppskattade ungdomsverksamheten "PUR" i Snösätra, Rågsved var också arkitekten Ola Andersson, ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson och arkitekten Marie-Louise Öberg som presenterade Ikanos stadsdelsstudie över Hagsätra och Rågsved.

Utifrån analys av områdets förutsättningar - där förvaltarna men symptomatiskt tyvärr inga boende varit med - har man tagit fram vision, strategi och tillämpning med fokus på Hagsätra (på grund av att Ikano äger centrum?). Intressant att veta är att Hagsätra-Rågsved minskat från ca 28 000 invånare på 60-talet till ca 20 000 år 2011. Hagsätra har minskat med 40 %. Att bygga vid tunnelbana, på spår, vid trafikknutpunkter etc. är bra, men den monumentala byggnad skissad vid t-banan i Hagsätra förskräcker! Månne det är den identitetsskapande profilbyggnad som ingår i konceptet? Och var finns Familjebostäders planer för Rågsved? Dock mer om Ikano-studien i en kommande blogg.

Kommentarerna efter presentationen av studien var delvis intressanta. Ola Andersson polemiserade mot att avreglering av hyresmarknaden skulle ge fler hyresrätter, genom att jämföra med den oreglerade bostadsrättsmarknaden som inte haft den effekten. Fri hyressättning leder bara till mer pengar till fastighetsägarna och till social katastrof. Om det är bara att hålla med. Han var djupt kritisk mot sin egen yrkeskår, som han menade levde i en sluten värld och planerar bara sånt som folk inte ville ha. Dock verkar han själv inte tänka på att folket i ytterstaden värnar sina grönområden, "enklaver" som han vill bygga på.

Självfallet kritiserade jag alliansens planer att bebygga Rågsveds friområde med radhus, långt ifrån kollektivtrafik, och ställde mot att bygga ihop Rågsved och Högdalen, som Vänsterpartiet Vantör driver med Rågsveds allé. En liknande tanke som Ikano visade sig ha. Både skolor och vård är sämre i ytterstaden sa Ola Andersson, oemotsagd, fast KD-aren bredvid mig darrade till. Jag påpekade att det är samhällets misslyckande med skolan som driver fram att bostadsföretag har läxhjälp. Och var ska lågavlönade bo, när fastighetsvärdena ökar i förorterna? Redan idag är Ikanos hyreshöjningar på gränsen till vad folk klarar av.

Sist. Ikano ska ha stort cred för att de har ett 40-tal försöks- och träningslägenheter etc. i Vantör, och ett bra samarbete med föreningen Musketörerna. Mer av den positiva inställningen behöver vi se hos fastighetsägarna, om vi ska få bukt med hemlösheten!

Inga kommentarer: