tisdag 3 september 2013

Stockholms stad - låt oss ge blod på arbetstid!

Årstaborna är bäst att ge blod i staden skriver Mittisöderort i veckan (ännu inte på webben). Som vice ordförande i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör blir jag stolt över att Årsta ligger så långt framme i denna livsviktiga fråga. Jag är själv blodgivare sedan ett tiotal år tillbaka. Det är alltid en högtidsstund att gå till blodcentralen. Men vi är för få i Stockholm, bara tre procent jämfört med fyra procent i landet. Totalt behövs 20 000 fler blodgivare för att blodet ska räcka.

Ett sätt att öka antalet blodgivare vore att arbetsgivarna lät sina anställda ge blod på arbetstid. Den utmaningen borde alla arbetsgivare anta. Bara var tredje kommun i länet låter anställda ge blod på arbetstid, och där ingår tyvärr inte Stockholms stad. Det borde staden snabbt ändra på. Jag vill att Stockholm stad ska vara en omtänksam arbetsgivare. För finns det något finare än att kunna vara med och rädda liv?

Inga kommentarer: