tisdag 22 oktober 2013

Hurra för Grön Flagg på Förskolan 44:an i Högdalen!

Den här fina flaggan fick jag som kontaktpolitiker äran att hissa i torsdags på Förskolan 44:an, Ripsavägen i Högdalen. Förskolan har miljöcertifierat sitt arbete enligt Grön Flagg, nu kom kvittot på det tålmodiga och viktiga arbetet. Ett par gånger har jag träffat bland annat Lisa Ytterell som är en av de drivande entusiasterna  miljöarbetet och diskuterat arbetssätt, målsättningar och vägen framåt. Det har varit ett roligt sätt att också få lite "markkontakt" med förskolan i vårt område, vilket är viktigt för mig som nämndpolitiker.

När flaggan hissades var barnen med förstås och biträdande föreståndaren Liza Karlsson kom med flaggan och höll ett litet tal om miljöarbetet. Hittills har fokus varit på livsstil och hälsa, med mål om att barnen är ute mycket i naturen, och lär sig om växter, djur och viktiga processer i naturen. Det har också handlat om att förstå sin del i naturens kretslopp, matvanor, utveckla empatisk förmåga genom massage och yoga och att praktiskt hjälpa till med sortering av sopor av olika slag. Det gillar barnen jättemycket!

Inga kommentarer: