lördag 19 oktober 2013

Bilar och snöröjning hetast på pensionärsrådet!

Underhåll av parker och gator bör inte vara uppdelat mellan stadsdelsnämnd och trafik- och renhållningsnämnd. Med förra vintern i minnet var stadsdelsnämndens pensionärsråd i Enskede-Årsta-Vantör på dagens möte med nämndordföranden och mig som vice förgrymmade på de isiga trottoarerna som var omöjliga att ta sig fram på med rullator eller lite osäkra ben. Nu har vi en ny entreprenör och hoppas på en klar bättring till vintern. Men jag tog förstås tillfället i akt och sa att jag trodde det skulle vara bättre om stadsdelsnämnden även tog hand om snöröjningen av lokalgatorna.

Andra trafikfrågor som kom upp var att parkerade bilar är hinder för snöröjningen. Folk söker gratisparkeringar efter gatorna medan avgiftsbelagda parkeringsplatser står oanvända exempelvis i Stureby berättade en av pensionärsrådets medlemmar. Samma runt nya söderarenan där bilarna svämmar över närområdet medan parkeringshuset gapar tomt. Varför kan inte bilar som står i vägen bogseras bort, är en berättigad fråga. Nedanför mig på Vallhornsgatan har bilarna hindrat en fullständig städning efter de bilbränder som varit. Trots att Trafikkontoret ber att de ska flytta på sig. 

Bilar och snöröjning i all ära, vi kom till slut iallafall in på några mer direkta äldrefrågor också. Läget på Enskede Nya servicehus som gått tillbaka i kommunens regi, evighetsvisan med den bristande dokumentationen i äldreomsorgen, långa arbetspass för personalen, uteblivna promenader, måltidssituationen, behovet av möten över generationsgränserna, und so weiter.. Till sist också önskemålet om ett seniorboende i Högdalen, till rimliga hyror förstås!


Inga kommentarer: