torsdag 17 oktober 2013

Unga frågvisa på nämndmötet

Fyra unga grabbar ägde allmänhetens frågestund, på stadsdelsnämndens öppna möte i Enskede-Årsta-Vantör. Talespersonen frågade hur många i nämnden som nattvandrat i våras, då vi tyvärr fick vara med om bilbränder och stenkastning i flera av våra stadsdelar. Rätt så nöjd uppenbarligen med antalet som nattvandrat gick han vidare och frågade därför varför min och Magnus Dannqvists skrivelse om mötesplatser även för unga över 18 år hade avslagits. Bra fråga!

Jag fick berätta att skrivelsen kommit till efter samtal med unga under nattvandringar i Rågsved, och att när andra stadsdelsnämnder kan ha mötesplatser för unga över 18 år kan vi ha det. Nu är fritidsgårdarna stängda för de som fyllt 18 år, varav en del går i gymnasiet. Och Magnus berättade att vi haft gård för äldre unga i Hagsätra.  Förvaltningen hänvisar till Rågsved Community Center som är till för unga upp till 25 år, och ytterstadspengar sökts för liknande center i Dalen och Östberga. 

Min poäng är att Community Center, bra och till för arbetslösa och öppet på dagarna, finns i lokaler som kan användas som mötesplats på kvällen. Detta hängde talespersonen på och frågade hövligt om det gick att höra på Community center om de unga var intresserade av att vara där på kvällarna. Det kunde visst förvaltningen göra! Även ordföranden i nämnden (m) verkade tycka att det kunde va nåt. Alltså, ett konstruktivt samtal som jag hoppas leder vidare. Och bra killar att ni kom ikväll!

Inga kommentarer: