torsdag 24 oktober 2013

Enig nämnd vill ha bättre medborgarundersökningarDet händer inte ofta, därför bloggar jag om det när det händer.. Hela stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör ställde sig bakom ett uttalande som vänsterpartiet och socialdemokraterna tagit initiativ till. Ingalunda någon het politisk fråga, utan det handlar om den Medborgarundersökning där staden frågar folket vad de tycker om stadsmiljön, tryggheten, tillgängligheten, idrotten och kulturen. 

När det går uppåt i undersökningen använder alliansen det för att säga att de lyckas med sin politik, när det går neråt använder oppositionen det för att säga att majoriteten misslyckas med sin politik. Men ärligt talat så finns det en hel del brister i undersökningen, som hela nämnden är överens om och därför har uttalat sig gemensamt om i samband med att (det generellt försämrade) resultatet 2013 redovisades i nämnden ikväll. 

Vi vill helt enkelt ha bättre på fötterna för att veta vad folk tycker. Oavsett resultat. Så här tycker alltså vänsterpartiet, socialdemokraterna, miljöpartiet, folkpartiet, moderaterna och centerpartiet i skön förening:

"Vi delar förvaltningens uppfattning att undersökningen bör ha ett större urval för att representera majoriteten av invånarna. Den låga svarsfrekvensen gör att vi bara har svar från 131 av ca 93 500 invånare i hela Enskede-Årsta-Vantör.  Svaren kan inte vara representativa för området i stort, särskilt som vi inte vet hur svaren fördelar sig inom området.

Förutom att fler invånare behöver tillfrågas bör metoderna för att öka svarsfrekvensen förbättras. Bara 45 % av 300 invånare i Enskede-Årsta-Vantör svarade i undersökningen, vilket var lägre än stadens totala snitt på 50 %.  Att samma antal invånare tillfrågas i alla stadsdelsområden oavsett variation i befolkningsantal ställer vi oss frågande till.Hellre färre mätningar, men med högre kvalitet, som är mer användbara i förbättringsarbete.

I ett så stort stadsdelsområde som vårt behöver resultaten brytas ner per stadsdel för att kunna vara användbara i förbättringsarbetet. Skillnader i förutsättningar i stadsdelarna kan påverka svarsfrekvens, vilket är viktigt att veta när resultatet värderas. Troligen behöver medborgarundersökningen kompletteras med andra metoder för att ge säkrare resultat."

Inga kommentarer: