tisdag 26 oktober 2010

Ingen betänketid inför privatisering

Fyndat denna anti-personalbefrämjande åtgärd i förslag till budget för Stockholms stad 2011:

"Rätten till sex månaders tjänstledighet för att följa med till entreprenör i samband med verksamhetövergång upphör i verksamhetsövergångar som sker efter den 1 januari 2011."

Nu är det bara att bestämma sig direkt, privat eller kommunalt (med risk för övertalighet eftersom det snart inte finns något kommunalt kvar).

För övrigt kom jag att tänka på de anställda som var nära att få guldklocka men som blev privata, och ramlade ur guldklockekvalificeringen. Är det så Stockholms stad ska belöna trotjänare, som tvingas gå över i privat tjänst?

Inga kommentarer: