lördag 2 oktober 2010

Ställ dem till svars och ge oss pengarna tillbaka!

Både DN och SvD skriver idag om att Stockholms stads avknoppningar var olagliga och att det specifika beslutet att knoppa av hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra ska upphävas. En olycka för väljarna och demokratin att regeringsrättens beslut om det borgerliga styrets misshushållning med stockholmarnas egendom inte kom före valet!

Jag har mycket svårt att tro att stockholmarna tycker att det är rätt att stadens högerpolitiker bryter mot lagen och ger bort vår gemensamma egendom till privatpersoner som fyller sina bankkonton med pengar som skulle gå till äldreomsorgen och förskolan!

Vi fick rätt till slut, vi rödgröna i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör som givetvis från första början gick emot nedläggningen av Rågsveds och Hagsätra hemtjänst och utförsäljningen till Vantörs hemtjänst AB till ett uppenbart underpris.

Tack och lov har vi en blivande jurist i oppositionen, ledamoten Jonas Eklund (MP), som överklagade och nu har fått det olagliga beslutet upphävt. Men ska det vara så, att huvudstadens borgerliga majoritet kan fatta beslut som alla rättsliga instanser betecknar som olagligt, utan att ens stadens egna jurister sätter stopp? Eller har de fått munkavle, isåfall är det illa ställt med öppenheten på stadens arbetsplatser!

När kammarrättens dom kom la vice ordförande Magnus Dannqvist m.fl. (s) och undertecknad ledamot Rosa Lundmark (v) den 13 maj 2009 följande uttalande i stadsdelsnämnden:

”Vi anser att kammarrätten har kommit till en korrekt och ganska självklar slutsats. Ändå välkomnar vi att kammarrättens dom nu överklagas av majoriteten, så att Regeringsrätten får tillfälle att fastslå i en prejudicerande dom att inget politiskt styre får förfoga så lättsinnigt över stockholmarnas gemensamma egendom som den borgerliga majoriteten har gjort i Stockholm.”

Och är det riktigt klokt att det ska ta nästan tre år att få svart på vitt att borgarnas avknoppningsprogram är olagligt? Avknoppningar som av dåvarande ordföranden i stadsdelsnämnden Henrik G Ehrenberg i en replik i Mitt i Söderort till undertecknad och Jenny Norberg (båda vänsterpartister i stadsdelsnämnden) inte ens ansågs vara privatiseringar!

Hur okunnig får man vara eller hur mycket dimridåer får man sprida utan att ta ansvar? Varför ska en småtjuv dömas hårt men högt betalda politiker som av helt ideologiska skäl handskas ovarsamt med stockholmarnas egendom komma undan?

Jonas Eklund påtalar i DN att avknoppningarna handlar om hundratals miljoner kronor som försvunnit och i SvD att det är borgarnas ansvar att "försöka föra tillbaka de värden av skattebetalarnas egendom som man olagligt skänkt bort." Jag delar helt Jonas uppfattning och välkomnar en eventuell polisanmälan av avknoppningarna för att få en straffrättslig prövning av ansvaret.

Inga kommentarer: