måndag 25 oktober 2010

Det som inte räknas

Att läsa borgarnas förslag till budget för Stockholms stad uppfattar jag som ett antal sedelärande historier, oss förortsbor och - kors i taket - sig själva till varnagel ...

Några exempel:

"Alla stockholmare ska kunna känna stolthet över var de bor och hur de lever. Utvecklingen av ytterstaden är väsentlig för Stockholms framtid.I delar av ytterstaden som idag domineras av kommunala hyresrätter ska vi fortsätta att arbeta för mer blandade boendeformer."

Uppenbarligen klarar inte Rågsvedsborna provet. Vi är inte tillräckligt stolta över vårt område, och därför ska borgarna i sin godhet berika oss med villabebyggelse. Att de Rågsvedsbor som nu har odlingslotter där villorna ska byggas är stolta över sina odlingar räknas inte. För de är fel sorts befolkning. Istället ska vi ha in villaägare som är stolta över sina hus och tomter. Då blir det ett bra område. Att Rågsvedsborna måste vräkas från sina odlingslotter för att villorna ska få plats är priset som vi får betala för att få en stoltare befolkning. Att kolonisterna är människor från världens alla länder räknas inte heller, trots att deras föreningar är bra exempel på integration. Nej, det blir en bättre sorts integration om vi får in villaägare. Att de säkert inte kommer från världens alla länder räknas inte.

"Samtidigt ska slitna bostadsområden och centrumanläggningar genom upprustning och nybyggnad bidra till att förstärka attraktiviteten i alla delar av staden."

Frågan är hur många centrumanläggningar som staden har kvar rådighet över, när man sålt hela Centrumkompaniet? Och Boultbee som köpte är ju inte lätta att tas med. Hur ska borgarna få dem att sätta allmänintresset före egenintresset? Nej, det här måste vara tecken på att borgarna är ångerfulla. Förlåt oss förortsbor, nu ska vi bygga lite nya centrum till er, som bot och gottgörelse, för att vi förstörde de gamla! Och dumma Boultbee, de kan gärna få lite tvättäkta kommunal konkurrens! (de gillar väl de röda förortsborna, tänker man, kanske den röda färgen bleknar när de ser hur snälla vi är...)

"Lokalisering av kommunala förvaltningar kan vara ett sätt att skapa fler arbetsplatser i ytterstaden."

Även här uppstår frågan om ånger och bot. Skadan var stor, för vem var det som la ner förvaltningskontoren och hundratals arbetsplatser i Rinkeby, Högdalen, Årsta med flera stadsdelar? Vem var det som såg till att lunchställen och andra småföretagare fick drastiskt minskat kundunderlag och i flera fall hotades av konkurs? Ville man så gärna spara pengar på sammanslagning av förvaltningar, för att klara sänkt skatt, att man kallt offrade några förorter där folk ändå inte röstade blått? Besinnade man sig inte förrän man kom på att de dynamiska effekterna blev väl hårda? Och nu är det snart jul, då kan man komma med hårda klappar och hoppas att det andra är glömt.

Inga kommentarer: