söndag 10 maj 2015

Det våras för hus för teater och kultur i Högdalen

Stockholms äldsta fria teatergrupp. Fria teatern, som haft scen i Högdalen sedan 1979 är nu tänkt att få en samlande roll för det breda kultur- och föreningslivet i Högdalen med omnejd. För att uppnå det föreslår kulturförvaltningen efter en skrivelse från den rödgrönrosa majoriteten att kulturnämnden den 20 maj ska besluta att tillföra 700 000 mnkr 2015 och 2016 till Fria teatern. Lokalerna används redan idag för politiska caféer, möten och samtalskvällar, men kan användas mycket mera.

Vi som bor i Vantör vet att kulturen redan idag spänner över ett stort fält från Kulturkampanjens Cyklopen till Vantörs Konstförening, från kulturskolan till dockteater i Picknickteatern (som sorgligt nog upphör när teatern lägger ner), från bibliotek i Högdalen, Hagsätra och Örby till Nya Rågsveds Folkets Hus med gratis barnteater för förskolor, konstutställningar, föreningsverksamhet och egen verksamhet som Gemensam Jul och FN-dagen. Och idag finns också Berättarministeriet i Hagsätra.

Nu ser jag fram emot den plan som Fria Teatern ska lämna in senast den sista augusti för hur stödet ska användas för att nå målet om ett (ännu) bredare kulturutbud i lokalerna och med flera samarbetspartners. Jag hoppas på kreativ samverkan mellan alla våra kultur- och föreningsaktörer i Vantör och att scenen snart kommer att fyllas med täta föreställningar för både barn och vuxna. Vi ses väl snart i den mysiga teaterfoajén?


Inga kommentarer: