lördag 2 maj 2015

Bästa Musketörerna!

Jag måste dela med mig av det fantastiska arbete som den ideella föreningen Musketörerna i Rågsved gör, med sina 414 medlemmar och sex hedersmedlemmar. Det är de hemlösa själva, och de som har en beroendeproblematik som driver föreningen och får stöd i att förändra sina livsvillkor.

Enligt verksamhetsberättelsen 2014 guidades 31 kvinnor och 39 män under 3 840 guidetillfällen till olika myndigheter för att få sina rättigheter tillgodosedda. Totalt blev det 5 981 insatser/telefonsamtal, i genomsnitt 16 insatser/samtal varje dag under 2014. Musketörerna har också förebyggt vräkning för 12 personer och förhandlat om hyresskulder. Ytterligare 15 personer fick tak över huvudet genom föreningen. Detta är guld värt för varje berörd person.

Föreningen har också arbetat fram en grundutbildning i guidning, och deltar i konferenser och seminarier om hemlöshet, sorgebearbetning, bemötande, socialtjänsten etc. Musketörerna är även duktiga på att vara med på festivaler och andra utåtriktade arrangemang där budskapet kan nå flera. Senast träffade jag dem på valborg på Perssons Betong i Rågsved, där Musketörerna alltid är med.

Under 2014 var det så många som 3 937 personer som besökte Musketörerna i den trevliga lokalen på Stövargatan, och jag förstår intresset och behovet. Musketörerna är värda allt stöd och ännu mera från våra myndigheter, då de gör en ovärderlig insats för att människor ska komma på fötter.

Alla kan bli stödmedlemmar genom att sätta in 100 kr på bankgiro 246-7371 och skriva namn och e-postadress på talongen.


Inga kommentarer: