fredag 26 augusti 2011

Det våras för vänsterpartiet

Vänsterpartiet åter under fyraprocentsspärren enligt DN/Synovate. De bottennoteringar som vi haft i flera mätningar speglar väljarnas förväntningar. Den trenden ska vi bryta, det känns betydligt mer troligt idag när vi har inlett en öppen process kring partiledarvalet i januari 2012.

När vi först hamnade under strecket i opinionen var jag pessimistisk över möjligheten att komma ur den nedåtgående spiralen. Men idag jag är optimistisk. Som jag tolkar den debatt som kommit igång efter Lars Ohlys besked att han inte ställer upp för omval, finns möjlighet till att vända varje sten som Flamman skrev efter valet.

Självfallet innebär det förutom val av ny partiledare, helst två, att vi måste förbättra organisationen, kommunikationen och politiken. Principen om dubbelt ledarskap bör genomsyra hela partiet, liksom medlemsomröstningar i viktiga frågor. Vi ska aldrig vara rädda för att fråga medlemmarna!

Partistyrelsens protokoll måste öppnas för medlemmarna, bortsett från beslut i personalfrågor. Det handlar om trovärdighet. Vi kräver öppenhet i parlamentariska frågor, detsamma ska vi kräva av oss själva. Jag vill också se mer av medlemsrådslag och synligare ledamöter i partistyrelsen.

Jag är övertygad om att alla nya medlemmar som strömmat till vänsterpartiet kommer att göra skillnad. Det rör om strukturerna att nya människor kommer in i organisationen, ställer nya frågor, kommer med nya förslag och inte nöjer sig med de gamla vanliga svaren.


Inga kommentarer: