lördag 25 januari 2014

Medborgarbudget nästa efter valet 2014!

Vilka möjligheter det finns till medborgardialog, om den politiska viljan finns! Jag har i snart fyra år varit med i ett nätverk som Sveriges kommuner och landsting (SKL) ordnar om just medborgardialog och lyssnat på många intressanta föreläsningar av forskare och kommunpolitiker om demokrati ur olika perspektiv. 

Ganska avundsjukt fått höra om kommuner och landsting runt om i Sverige, som oftast blocköverskridande enats om att pröva nya metoder för att öka medborgardialogen. Det har handlat om allt från medborgarbudget och medborgarpaneler till E-petitioner och medborgardialoger i stadsplaneärende och i komplexa samhällsfrågor. De som arbetar i kommunen måste få höra att medborgardialog är viktigt. Idag frågas bara efter att hålla budget säger många.

Intressanta skillnader finns mellan kvinnors och mäns deltagande i olika forum. Olika metoder passar till olika syften - snabbt kolla läget, få in nya intressanta förslag, ta in alla vinklingar på en svår fråga - det gäller också att inte luras. Viktigt att politiken är klar över om frågan är påverkbar för medborgarna i grunden och om beslutsfattarna själva är påverkbara. Annars blir medborgardialog bara en fasad.

Nästan varje mötestillfälle med nätverket har jag varit enda deltagare från Stockolms stad. Säger mycket om intresset, vilket rimmar med de borgerliga besluten att göra allt större och allt färe stadsdelsnämnder och centralisera besluten till nämnder som inte har öppna sammanträden. När vi vinner valet i Stockholm måste vi genast ta tag i medborgardialogen. Massor av kunskap kan vi få från det som pågår i övriga landet. Helt klart är att vi måste finnas där medborgarna är. 


Inga kommentarer: