onsdag 1 januari 2014

Jämställd stadsdelsnämnd i Enskede-Årsta-Vantör

Imorgon har vi årets första stadsdelsnämnd. Det blir ett kortkort möte som beslutar vilka som ska sitta i den sociala delegationen och stadsdelsnämndens pensionärsråd och samt ett fyllnadsval i stadsdelsnämndens råd för funktionshindersfrågor. Pensionärsrådet är rådgivande till nämnden om äldres levnadsförhållanden, och organisationerna har tillsammans 2 885 medlemmar i Enskede-Årsta-Vantör. Funktionshindersrådet ska ta initiativ till förbättringar för personer med funktionsnedsättningar i alla åldrar. Råden är viktiga för nämnden!

I brist på politiska stridsfrågor att blogga om kommer en genusanalys av nämndens sammansättning. Vi är 13 ledamöter och 13 ersättare, 13 kvinnor och 13 män. Bra att hälften damernas slagit igenom. Moderata ordföranden man, vänsterpartistiska vicen kvinna (undertecknad). Bättre vore tvärtom (både kön och parti).

Ser vi till ledamöter är vi flest kvinnor, 8-5, varav 4 vardera i majoriteten och oppositionen.  Vänsterpartiet, miljöpartiet och folkpartiet har enbart kvinnor som ledamöter. Moderaterna 3 kvinnor och 3 män. Socialdemokraterna 2 män och 1 kvinna.Ser vi till ersättare är det följaktligen flest män, 8-5, varav 4 vardera i majoriteten och oppositionen. Vänsterpartiet, miljöpartiet och folkpartiet har enbart män som ersättare. Moderaterna 3 män och 2 kvinnor (plus en kvinna från centerpartiet). Socialdemokraterna 2 kvinnor 1 man.

Jag ser fram emot ett sista år i stadsdelsnämnden (med borgerlig majoritet), fortsatt stridbar och konstruktiv oppositionspolitik och god stämning i nämnden, trots valår och våra helt olika politiska ståndpunkter.

Inga kommentarer: