söndag 5 januari 2014

Det är viktigt vilken kassa som betalar sommarjobben

Fler sommarjobb till våra skolungdomar är vi överens om över partigränserna i stadsdelsnämnden. Gott. Förra sommaren fick 606 ungdomar i Enskede-Årsta-Vantör sommarjobb genom nämnden. Andra förvaltningar tog också emot (och betalade lön för) våra ungdomar, så alltsomallt fick 667 ungdomar i vårt stadsdelsområde jobb. Inte fy skam, även om jag helst velat att alla som sökt skulle ha fått sommarjobb. Nu fick 289 ungdomar nej till jobb från stadsdelsförvaltningen på grund av platsbrist.

Vad vi inte är överens om är långsiktigheten.De jobb som Enskede-Årsta-Vantör ordnade kostade totalt 5,9 miljoner kronor, men i vår eget lokala budget som vi fått från kommunfullmäktige hade vi bara 1,5 miljoner till sommarjobben. Resten kom från den centralt styrda Söderortsvisionen, centrala reserver och från centrala projektmedel. Men vad gör väl detta, frågar vän av ordning? Det viktiga är att ungdomarna får jobb! Vilken kommunal kassa som pengarna tas från är väl ointressant?

Om vi är överens om att sommarjobb är viktigt, då borde vi vara överens om att tillräckligt med pengar ska garanteras i den vanliga budgeten, så att stadsdelsnämnderna vet vad de har att planera för. Och inte behöver söka extra pengar varje år. Det är en stor organisation att planera, informera, handleda och betala löner. Men si överens är vi inte. Vare sig om pengarna till sommarjobben eller andra sociala satsningar som bekostas av tillfälliga pengar i stadens kassa. Borgarna vill inte höja anslagen till stadsdelsnämnderna, för då måste de ju kanske höja skatten! Istället tas det mesta pengarna från utförsäljningar som utarmar staden.

Så ja till sommarjobb, som betalas av skatten och inte av utförsäljningar av vår gemensamma egendom!

Inga kommentarer: