lördag 25 januari 2014

Vänstern är det feministiska partiet i EU

Funderar över EU-valet. Det är viktigt, men många röstar inte. För att EU känns långt bort. För att många inte gillar EU. Jag är inte heller ett stort fan av EU, även om unionen har en roll att fylla inom exempelvis arbetet för bättre miljö och jämställdhet. Men EU är en maktfaktor. Vi kan inte lämna över till högerextremisterna, utan behöver en stark kritisk vänster där så länge vi inte har något bättre.

Bara det att 60% av inrikespolitiken bestäms i EU. Det mesta som ska beslutas i Sverige är alltså redan styrt till stor del från Bryssel. EU säger vilka krav Sverige får ställa i upphandlingar. Om vi kan kräva kollektivavtal och miljöhänsyn. EU bestämmer säkerhetskrav på lekplatser. En gång hade EU åsikter om hur gurkorna skulle se ut. Jag utgår från att de dumheterna är borta nu. 

Trots att Vänsterpartiet bara har en Mikael Gustavsson i EU-parlamentet har vi som enda svenska parti en ordförandepost i ett utskott, jämställdhetsutskottet förstås. Det ger ett inflytande i viktiga frågor för att förbättra kvinnors rättigheter, om aborter, preventivmedel, prostitution. I Europa går nu mörkerkrafter fram för att exempelvis försämra kvinnors rätt till abort. Det är allvarligt. 

Egentligen är det väl så enkelt med EU att vi driver samma vänsterpolitik i EU som i Sverige. För kvinnors rätt till sin egen kropp. För en rättvis ekonomisk politik. Mot vinstslöseriet i välfärden. För trygga regler på arbetsmarknaden. Att kollektivavtal ska gälla. Att miljön är viktigare än aktievinster. För att makten över politiken ska öka för medborgarna. Så vänstern är alltid rätt val!Inga kommentarer: