onsdag 5 mars 2014

Ett annat Enskede-Årsta-Vantör är möjligt

En diger lunta kom med posten idag! Stadsdelsnämndens verksamhetsplan 2014 som bygger på en budget om 2,1 miljarder kronor. Det gör förmodligen Enskede-Årsta-Vantör till den största stadsdelsnämnden när det kommer till budgetens storlek. Verksamhetsplanen bygger på alliansens skattesats och mål i kommunfullmäktige är viktigt att veta, där privatisering och konkurrensutsättning är en bärande ideologisk grund. 

Hur annorlunda det skulle kunna se ut med oppositionens prioriteringar kan läsas i slutet av dokumentet, där protokollet från den beslutande nämnden finns med. Vänsterpartiet och socialdemokraterna har en gemensam reservation, som bygger på ett tryggare och jämlikare Enskede-Årsta-Vantör. Vi vill att nämnden ska ta täten i arbetet för klimatet och miljön. Läs mer här:

Inga kommentarer: