onsdag 19 mars 2014

Halv seger på Handelsvägen

Halv seger för kritiken om gruppbostaden på Handelsvägen. Vi oppositionspartier lämnade in en gemensam skrivelse till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd i februari, då vi ville ha en bättre placering av gruppbostaden på Handelsvägen. Imorgon klubbas svaret, som är välvilligt men som lägger huvudansvaret på AB Stockholmshem. Och de har tagit intryck av kritiken från hyresgästerna!
                                 
På ett möte den11 mars med hyresgästerna berättade nämligen Stockholmshen att de arbetat fram ett bättre förslag för placering av gruppbostaden. Tre handikappanpassade lägenheter räddas därmed kvar.  Att antalet handikapplägenheter inte minskar är väldigt viktigt, eftersom utförsäljningen av allmännyttan har minskat antalet bostadsanpassade hyreslägenheter i Stockholm.  

Det som kvarstår är kritiken hos hyresgäster på Handelsvägen för att husets blandade boendemiljö försvinner när ordinarie lägenheter blir till genomgångsbostäder för ungdomar. Husets unika tillgänglighet är en stor tillgång som behöver värnas. Personer med funktionsnedsättning har fortfarande inte så många bra boendealternativ i integrerad boendemiljö. Eftersom det här är en stadsövergripande fråga, för vi den vidare till våra politiker i styrelsen för AB Stockholmshem.

Inga kommentarer: