tisdag 18 mars 2014

Bakom kulisserna i vår lokala demokrati

Dagarna (rättare sagt kvällarna och ibland nätterna) före stadsdelsnämndens beslutande möte vet en nämndrepresentant från oppositionen vad en har att göra. Skriva reservationer och uttalanden till ärenden som ska klubbas, där vi som opposition inte håller med om förslagen. Allt från medborgarförslag till beslutsärenden - som nämnden själv rår över - till remisser och sekretessärenden - upphandling och enskilda ärenden av olika slag. Till torsdagens nämnd har vänsterpartiet och socialdemokraterna gemensamma texter i för närvarande åtta ärenden, om det går som planerat. I ett ärende ska alla tre oppositionspartier gå ihop. Bakom texterna kan ligga mycket arbete, besök i en verksamhet, besök på en plats där en förskola är tänkt att byggas, samtal med förvaltningen, fackliga, experter, partikamrater, berörda etc. Sammantaget är detta en många gånger dold del av vår lokala demokrati. Ingen ska säga att vi som opposition inte tar vårt förtroendeuppdrag på allvar!

Inga kommentarer: